Grunneier Stensrud er fornøyd med at Statforvalteren har støttet han i saken, mens Per Manvik fortsatt mener at amnestiet som ble gjort i 2009 gjelder. Selv om ikke dette kan dokumenteres.

Nå har Stensrud sendt brev til Larvik kommune hvor han ønsker møte med planutvalgets leder, ordfører, virksomhetsleder og kommunaldirektør.

Stensrud mener påstandene til Per Manvik om et inngått amnesti var like ulovlig i 2009 som det er nå i 2021.

Under kan dere lese litt av innholdet i brevet:

«Som grunneier i kommunen er det forventet at jeg i fremtiden vil ha saker til behandling både administrativt og politisk. Et samarbeid betinger tillit mellom berørte parter. Også det politiske planutvalg. Jeg har ikke tillit til dagens planutvalg og med dagens leder. Ikke faglig og ikke i forhold til integritet.»

«I denne saken, mener jeg at det med rette kan stilles spørsmål om det politiske arbeidet i planutvalget har blitt kompromittert. Og hvor planutvalgets leder må være seg sitt ansvar bevisst ved å være villig til å stille i møter og dialog med meg og med nevnte aktører fra kommunen. Jeg forventer også at denne saken vekker interesse hos andre aktører og instanser.»

«Ordfører er kommunens politiske leder og fra samme parti som planutvalgets leder. Virksomhetsleder er avdelingens leder som har blitt sterkt belastet i denne saken og som ville blitt hardt preget dersom det ulovlige vedtaket hadde blitt stående. Kommunaldirektøren er øverste administrative leder og må selvsagt delta i en slik prosess som nå kommer. Basert på sakens innhold, historikk og alvorlighet, finner jeg det naturlig at samtlige deltar på møtet for å bringe klarhet i årsak og sammenheng.»

«Jeg håper det vil være mulig å finne en møtedato hvor alle nevnte personer har anledning til å delta i nær fremtid.»Hele brevet kan dere lese her. 

Det blir spennende å se resultatet av dette møtet.

 

Les saken «Hva skjer med Per Manviks amnesti?» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *