Nå har Larvik kommune varslet ulovlighetsoppfølging av en ny sak i Farris i Kjose.

Kommunen varslet eieren 21 mai 2021 om at det var mottatt et anonymt varsel og skriver dette i brevet.:

«Larvik kommune vil informere om at vi har fått en anonym henvendelse om et mulig ulovlig forhold ved eiendommen din i Kirkebukta.»

«Det fremgår av innmeldingen at du har etablert et bryggeanlegg, med strømtilførsel, permanent fortøyde husbåter og trapp. I og ved Farris gjelder både et byggeforbud og et særskilt forbud mot anleggelse av brygger, se kommuneplanens arealdel § 2-12 2) og § 8-1 1) andre og siste ledd. Der det er anlagt trapp gjelder det også et byggeforbud i kraft av arealformålet LNF, jf. arealdelens § 6.» Les hele brevet her. 

Flyfoto vitner om at anlegget er vesentlig utvidet fra 2002 til 2017, og ikke var etablert i 1959.

Bildet under er fra 2017.

Foto: larvik.kommune.no

Flyfoto under er fra 2002.

Foto: larvik.kommune.no

Flyfoto under er fra 1959.

Foto: larvik.kommune.no

Advokat Steinar Sjølyst bistår eier av bryggene og har svart opp Larvik kommune 18 juni 2021:

«Jeg bistår og har bistått eier av Kjoseveien 508, Gunnar Wendel, i tvist med grunneier Eirik Kroken Mjelde (gbnr 4144/ 5), som Wendel antar er den anonyme tipseren.»

«Tilsynssaken har et utspring i et personlig anliggende/tvist mellom to grunneiere. Som kjent skaper ikke en plikt for en person (f eks tiltakshaver) en rettighet for en annen. Kommunen bør derfor være svært tilbakeholden med å engasjere seg i det som helt åpenbart har utgangspunkt i en privatrettslig tvist, som her.»

«Ikke minst er dette egnet til å skape usaklig forskjellsbehandling og vilkårlighet i så vel tilsynsarbeidet som i den kommunale saksbehandlingen.» Les hele svaret fra advokat Sjølyst her. 

Larvik kommune har svart opp advokat Sjølyst 18 juli 2021 og de varsler om at kommunen vil sende ut varsel om pålegg om retting i løpet av august. Tilsynsjurist Lindstad skriver dette i brevet:

«Kommunen forholder seg til det objektive faktum at vi her har å gjøre med søknadspliktige tiltak, betinget av dispensasjon, uten at noen kommunal godkjenning kan dokumenteres. Når det er snakk om tiltak i kommunens eget drikkevann, har vi åpenbart egen interesse i følge opp saken, uavhengig av eventuelle parallelle private tvister.»

«Dere argumenterer for at det har vært en eller annen form for «mobil» bryggeinnretning på stedet siden før 1965. Det er uten interesse så lenge det påviselig har funnet sted vesentlige utvidelser i senere år, uten noen form for kommunal godkjenning.»

«Vi opplyser om at vi i august vil varsle vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt, jf. pbl. § 32-3. Eventuelt overtredelsesgebyr vil komme i tillegg, jf. pbl. § 32-8.» Les hele brevet her. 

 

Les saken «Hva skjer med Per Manviks amnesti?» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *