Viking Varme AS fikk i 2009 konsesjon til å bygge ut fjernvarme i Larvik sentrum. Viking Varme AS var eid av Skagerak Energi og Agder Energi.

Det ble aldri noe fjernvarme i Larvik sentrum den gang, men nå ser det ut som det er andre som vil bygge ut.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad av 11.06.2021 fra Hammerdalen Fjernvarme AS (HFAS). De søker om utvidelse av sitt konsesjonsområde for fjernvarme i Larvik, slik at Larvik sentrum inkluderes.

For å kunne levere fjernvarme og fjernkjøling til flere bygg i Larvik, må det bygges en ny energisentral. Den nye energisentralen er planlagt bygget ved en av de eksisterende energisentralene i Hammerdalen. Også her vil varme- og kjøleproduksjon i all hovedsak være fra sjøvannsbaserte varmepumpeanlegg. I tillegg skal det installeres elektrokjeler og biooljekjeler til spiss- og reservelast-formål.

Hammerdalen Fjernvarme AS fikk 29.4.2013 tillatelse til en 400 meter lang ny sjøvannsledning til varmesentralen på Fritzøe Brygge. Den nye sjøvannsledningen vil bli lagt i samme trasé ut i Larviksfjorden som eksisterende ledning.

Hammerdalen Fjernvarme AS (HF) fikk 23.11.2016 tildelt revidert konsesjon for deres fjernvarmeanlegg i Larvik kommune, Vestfold fylke. Tillatelsen innebærer ingen realitetsendringer i fjernvarmeanlegget.

Hammerdalen Fjernvarme AS fikk revidert konsesjon 03.11.2020. Her tas området Bergeløkka ut av konsesjonsområdet og det gis tillatelse til varmeleveranser til Grandkvartalet.

Det graves nå ledninger fra Hammerdalen forbi Tollboden bort til Grandkvartalet og Festiviteten.

Foto: Bøkebloggen

Foto: Bøkebloggen. Her presses det rør under jernbanen.

Hammerdalen Fjernvarme AS fikk 30.04.2021 revidert sitt konsesjonsområde, slik at de også kan levere fjernvarme til eiendommen Festiviteten ved Grandkvartalet. Det ble da ikke skrevet ut nytt konsesjonsområde, men konsesjonskartet ble oppdatert.

Kart fra søknad.

Nå søkes det derfor om ytterligere utbygging i Larvik sentrum. Les hele søknaden her.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *