Østlands-Posten (ØP) publiserte lørdag 20. mars 2021 en nettartikkel med tittelen «Da naboene så hva som reiste seg på denne tomta begynte de å lure – svaret de fikk ga dem hakeslepp». Tittelen sto til et bilde som viste et snart ferdig hus. I artikkelen kom naboer til orde med sine innvendinger til huset og byggesaken. I ingressen sto det:

«– Vi skjønte raskt at verken vi eller noen av de andre som bor her hadde fått nabovarsel. Vi syntes det var veldig rart. Det er jo ingen tvil om at vi skulle vært varslet, og fått lov til å si vår mening om prosjektet, sier Svein Odberg.»

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mottok 5 april klage på denne saken. Se utdrag av klagen under.

Klager er omtalte husbygger og -eier Ragne Farmen, som anfører brudd på flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

  • 3.2, kildekritikk og kontroll av opplysninger
  • 4.1, saklighet og omtanke
  • 4.2, skille fakta og kommentar
  • 4.3, unngå omtale av private forhold uvedkommende saken
  • 4.12, aktsom bildebruk
  • 4.14, samtidig imøtegåelse
  • 4.17, fjerne kommentarer som bryter god presseskikk

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDE:

Østlands-Posten (ØP) avviser brudd på god presseskikk, men uttrykker forståelse for at klager opplever omtalen belastende. Etter avisens mening har den imidlertid «lagt stor vekt på en saklig og oversiktlig framstilling av sakens fakta». ØP mener også å ha gjort «sitt ytterste» for å få kritiserte parter i tale.

Klager mener ØP har sitert kildenes påstander uten å sjekke dem opp mot faktiske forhold, og at omtalen inneholder fakta-feil. Det fastholdes at saken omhandler «naboer langt unna som er misfornøyde med å ha mistet utsikt», og at både bildebruken og omtalen av klagers arbeidsforhold, er spekulativ.

Østlands-Posten konkluderer: «Oppsummert mener vi at det er på det rene at tre aktører, som mener at de kan dokumentere at ingenting er gjort galt i denne saken, ikke ville stille til et intervju der det ettertrykkelig ble informert om at hensikten med intervjuet var å få deres versjon av begivenhetene.»

Du kan lese hele klagen og tilsvaren fra Østlands-Posten på denne linken. 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) skal behandle 15 saker på sitt første møte etter sommeren. Møtet vil avholdes fysisk i Pressens hus onsdag 25. august fra kl 9-16 .  Alle åpne saker streames av Journalisten. Se sakslista her. 

Du kan følge møte på denne linken.

Det har vært en omfattende behandling av byggesaken hos Larvik kommune. Du kan få innsyn i alle dokumentene i saken «Enebolig og garasje – Rødbergbakken 2 – 4050/91» her. 

Bøkebloggen har i dag kontaktet redaktør Eirik Haugen og informert han om at vi publiserer en sak lørdag. Han kom med følgende kommentar:

«Vi er heldige i Norge som har et organ som kan ettergå journalistikken vår og de vurderingene vi gjør. PFU er en unik ordning som vi i ØP har stor respekt for. Den samme respekten har vi for de som er uenige med oss og som velger å bruke PFU som klageorgan.»

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *