«Thomas Hylland Eriksen burde ha visst bedre,» skriver Morten Bakkeli i kveldens innlegg.

Hans høye akademiske tittel burde ha tilsagt høy intelligens, men jeg har aldri hatt helt sansen for denne mannen.

Dette er et tilsvar til hans innlegg,  Pengebingen er til å deles – Ytring (nrk.no)

Han mener at vi skal gi bort halve oljefondet til fattige land. Synes han at bistandsmidlene, som vi har gitt til land i Den tredje verden, har kommet de fattige til gode? Har han glemt jordbruksmaskinene vi gav til Julius Nyereres Tanzania på 1970-tallet, som ble stående å ruste, fordi myndighetene ikke gadd å lære opp brukerne. Har Hylland Eriksen – i all sin veldedighetshunger – glemt Ugandas president Yoweri Museveni og Zambias president Edgar Lungu, som blant annet kjøpte privatfly for norske bistandsmidler? Er han virkelig såpass lite oppdatert at han ikke har fulgt med i medias ferske oppslag om at pengene, som ble gitt til Afghanistan fra vestlige land, gikk til korrupte ledere?

FOTO: Edgar Lungu, Zambias president 2015-2021.

Hylland Eriksen går inn for at oljefondet kan skjenkes til FN-organisasjoner. Har han ikke lest artikkelen i Bistandsaktuelt 22. september 2020, hvor det slås fast at Norge mangler tilstrekkelig innsikt i korrupsjonsgranskinger utført av multilaterale organisasjoner?  Nyere avtaler som Norge har inngått med FNs utviklingsfond UNDP og Unicef krever at disse FN-organisasjonene deler informasjon med Norge om granskninger av pengemisbruk. Hittil har ingen slik informasjon blitt delt.

Jeg lurer på om professor Hylland Eriksen kan svare på dette spørsmålet? Det finnes mange oljeproduserende land i Afrika. Hvorfor har de ikke – slik som Norge – etablert statlige nasjonale oljeselskaper? Hvorfor har de ikke opprettet oljefond? Synes ikke professoren det er merkelig at befolkningen i de oljeproduserende landene i Afrika ikke nyter godt av oljemilliardene? Han burde jo vite at i flere av disse landene går disse pengene rett i lommene på statslederne.

Hylland Eriksen burde heller ha uttalt at det burde bli en mer rettferdig fordeling av godene i disse landene og at korrupte ledere burde avgå. Norge ble et velstående land etter at Stortinget innførte en skattepolitikk, der de rike måtte dele med seg.

Hvis landene i Afrika og Asia hadde gjennomgått den samme utviklingen, hadde de kunne lykkes bra. Hylland Eriksens syn om at deler av det norske oljefondet skal gå til fattige land innebærer jo at disse fremdeles blir avhengige av vestlige land og viser en nesten kolonialistisk nedlatenhet overfor innbyggerne.

En tanke hadde vært at NHO hadde reist til fattige land og hjulpet gründere. Ja og kanskje finansiert deres bedrifter i åpningsfasen, men jeg frykter at korrupsjon hadde ødelagt dette.

Morten Bakkeli.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *