Grunneieren på en gård på Vik i Tjølling fikk 14 juli 2021 brev fra Larvik kommune.

«Vi er blitt oppmerksom på at det på din eiendom er satt opp følgende forubdsskilt langs ride- /tur-trasé ved Vikerøysundet. «

«Ulovlige skilt etc. kan fjernes av kommunen med hjemmel i § 40. Likevel er det slik at forbudsskilt som «tjener hans [grunneiers] berettigete interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for almenhetenes utøvelse av allemannsrett» er lovlige, se § 13.»

«Vi ber derfor om at skiltet modereres omgående, slik at det oppfordrer til skjerpet aktsomhet uten å forby ferdsel til fots. Vi ber om å motta fotodokumentasjon av nytt skilt.» Les hele brevet her. 

Etter oppslag i media og flere samtaler med grunneier så har nå Larvik kommune sendt nytt brev til grunneieren 3 september 2021.

«Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, per brev og telefon. Kommunen har tidligere kommunisert at dagens skilt har et anstrengt forhold til allmennhetens rett til fri ferdsel, som knesatt i friluftsloven. I lys av de menneskelige og materielle verdiene som står på spill når hester trener i høy fart, har kommunen nå revurdert det standpunktet.»

«Forbudsskilt som «tjener hans [grunneiers] berettigete interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for almenhetenes utøvelse av allemannsrett» er lovlige, se friluftslovens § 13. Dagens skilt innebærer nettopp et akseptabelt kompromiss mellom allmennhetens ferdselsrett og en lovlig etablert, berettiget interesse i å opprettholde et treningstilbud for hest. Gående i løypa under trening i høy fart innebærer en uakseptabel risiko for både hest, kusk og den gående. Ferdsel er tillatt det meste av døgnet, herunder alle kvelder, og det er heller ikke snakk om noe sjenerende, fysisk stengsel.»  Les hele brevet her. 

Vi håper at tilsynet i Larvik kommune har lært at det kan være lurt å undersøke anonyme tips før en setter i gang med krasse brev.

Hvorfor ikke ta kontakt på telefon til grunneier? Da kunne saken vært avsluttet i juli.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *