Larvik kommune mottok i april 2021 en anonym henvendelse om et mulig ulovlig forhold ved en eiendom i Kirkebukta i Kjose.

Det fremgår av varselet at det er etablert et bryggeanlegg, med strømtilførsel, permanent fortøyde husbåter og trapp. Se hele brevet fra Larvik kommune som er datert 21 mai 2021 her. 

Skjermdump: larvik.kommune.no

Skjermdump: larvik.kommune.no

18 juni 2021 svarer advokat Steinar Sjølyst på vegne av eier av eiendom og skriver blant annet dette:

«Jeg bistår og har bistått eier av Kjoseveien 508, Gunnar Wendel, i tvist med grunneier Eirik Kroken Mjelde (gbnr 4144/ 5), som Wendel antar er den anonyme tipseren.»

«Grunnlaget for dette er at nevnt Mjelde truet med å melde fra til kommunen når Wendel ikke signerte på leiekontrakt for brygge og båtplass.»

«Den er oppført i den tro at den var plassert på egen eiendom. Den har hele tiden blitt brukt og utbedret etter ødeleggelser og ellers vedlikeholdt. Antall båter/flåter som ligger til bryggen anses ikke relevant for vurderingen.»

«Uansett er ikke bryggeanretningen eller trappen søknadspliktig etter 1965 loven.»

«lmøteser en tilbakemelding hvoretter redegjørelsen til Wendel tas til etterretning.» Les hele brevet fra advokat Sjølyst her. 

14 juli 2021 sender Larvik kommune ut brev hvor det varsles at pålegg om riving vil bli sendt ut i august:

«Vi viser til ditt brev den 18.06.21 på vegne av Gunnar Wendel, som svar på vår anmodning om en redegjørelse den 21.05.21.»

«Kommunen forholder seg til det objektive faktum at vi her har å gjøre med søknadspliktige tiltak, betinget av dispensasjon, uten at noen kommunal godkjenning kan dokumenteres. Når det er snakk om tiltak i kommunens eget drikkevann, har vi åpenbart egen interesse i følge opp saken, uavhengig av eventuelle parallelle private tvister.»

«Vi opplyser om at vi i august vil varsle vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt, jf. pbl. § 32-3. Eventuelt overtredelsesgebyr vil komme i tillegg, jf. pbl. § 32-8.» Les hele brevet her. 

8 september 2021 sender Larvik kommune ut et nytt brev om «Forhåndsvarsel om pålegg om tilbakeføring med tvangsmulkt». Kommunen skriver blant annet dette i brevet:

«Larvik kommune er blitt gjort oppmerksom på at det er etablert og utvidet bryggeanlegg/husbåter i Farris ved eiendommen gbnr. 4144/21, med adresse Kjoseveien 508.».

«Foto og flyfoto viser at du har etablert og senere gradvis utvidet et bryggeanlegg, med strømtilførsel, permanent fortøyde husbåter og trapp. I og ved Farris gjelder i dag både et byggeforbud og et særskilt forbud mot anleggelse av brygger.»

«Dessuten minner vi om kommuneplanens arealdel § 7-2 1): «i drikkevannskildene er varig oppankring av båter/husbåter/flytende hytter og andre midlertidige konstruksjoner og anlegg ikke tillatt». Man kan altså ikke omgå forbudet mot brygger og husbåter ved å kalle dette «motorisert flåteanretning».»

«Du har rett til å uttale deg til dette forhåndsvarselet. Varselet sendes i kopi til Vestfold Vann IKS og Mattilsynet. Uttalelsesfristen settes til 29.09.21». Les hele varselet her. 

 

Les saken «Hva skjer med Per Manviks amnesti?» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *