7 september kan vi lese at Larvik kommune utvider kommunikasjonsavdelingen og utvider med ytterligere en ny rådgiver. Les hele saken her. 

Vi har tidligere blitt informert om at Larvik kommune i februar i år bygde opp en ny kommunikasjonsavdeling. Ny leder ble ansatt og lokalavisen skrev om ansettelsen. Les saken her. 

«Den nye ledere får to fra politisk sekretariat og to kommunikasjonsrådgivere i den nye avdelingen.»

«– Vi skal gjøre mange av de samme arbeidsoppgavene. Endringen for min del blir å samle oss og bli en avdeling for å styre ressursene enda bedre enn det vi har gjort til nå. Vi skal rett og slett rigge oss enda bedre for å bistå resten av organisasjonen med å løse kommunikasjonsutfordringer som dukker opp underveis.»

Med nyansettelsen av ny rådgiver nå i september 2021 så har Larvik kommune nå en kommunikasjonsavdeling på seks personer. Er det virkelig behov for en så stor kommunikasjonsavdeling?

Bygger kommunedirektør nå opp en organisasjon hvor ledelsen skal skjermes mot media? Er det ikke bedre at vi har en toppledelse med en kommunedirektør, en assisterende kommunedirektør og seks kommunalsjefer som selv kan stå frem i media?

Vi tror at de fleste av Larviks innbyggere ønsker mer åpenhet fra ledelsen i kommunen.

Og har virkelig Larvik kommune budsjetter til å stadige ansette nye rådgivere? Samtidig ser innbyggerne at alle skolene mister sine sekretærer.

Samtidig leser vi nå at det er lyst ut ledig stilling i avdelingen til digitaliseringsleder Vilhelm Einen. Det søkes nå etter en «WebDesigner / Frontend utvikler». Se annonse her. 

«Larvik kommune skal styrke digitaliseringsavdelingen med flere dyktige medarbeidere og vi ser etter deg som har strategisk designkompetanse for å kunne modernisere og innovere.»
«Du vil jobbe i sammen med 8 kompetente og hyggelige medarbeidere i Digitaliseringsavdelingen.» 

Finnes det ikke kompetanse i dagens kommunikasjonsavdeling som kan webdesign? Har kommunalsjef for Organisasjon og innovasjon Marit Kobro vurdert å slå sammen Kommunikasjonsavdelingen og Digitaliseringsavdelingen for å spare inn en mellomleder stilling?

Bøkebloggen kontaktet Sandefjord kommune for å høre hvor mange som jobbet med kommunikasjon. Vi fikk opplyst at det i dag er 2,7 årsverk i denne avdelingen og dette ble i nærmeste fremtid redusert til 2 årsverk.

Hvordan kan kommunedirektøren forsvare disse ansettelsene av nye rådgivere samtidig som hun nå ber politikerne om å få innført eiendomskatt i løpet av de neste årene?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *