En Arbeiderparti-politiker i Færder har ikke selv fulgt alle reglene i sin egen byggesak.

Det er konklusjonen etter et tilsyn gjort av Sandefjord kommune.

I tilsynsrapporten skriver de at Foyn mener hun har innredet oppholdsrom i garasje i god tro om at dette ikke krever tillatelse så lenge bygget ikke er innredet med både bad og kjøkken.

Foyns eiendom ligger i sin helhet i 100-metersbeltet i et uregulert område som er avsatt til boligformål i kommuneplanen.

Sandefjord kommune mener likevel at ombyggingen hun har gjort i garasjen krever både tillatelse og søknad om ansvarsrett til fagfolk som skal utføre jobben. Les hele tilsynsrapporten her, Treideneveien-29-Tilsynssak-Mulig-ulovlige-b

Foyn er en profilert byggesakspolitiker med lang fartstid fra tidligere Tjøme kommune og Færder kommune. Hun er kommunestyrerepresentant og sitter i Hovedutvalg for kommunalteknikk som behandler plan- og byggesaker.

Det var Rødt-politiker Jørn Magdal som varslet om at det bodde folk i noen rom som var innredet over garasjen hennes.

Tilsynsrapporten har funnet en rekke feil, blant annet at det er ulovlig å ha folk boende der.

Foyn ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK i kveld.

Se innslaget om saken på NRK i kveld på linken her, Ulovlig bygging.

 

Les en tidligere sak «En naboklage har ført til at det ferdige påbygget på hytten må rives.» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *