Kina: «Grønt skifte med svarte kanter», debatt innlegg ved Jan Arild Snoen i Aftenposten 6.11.2021.

Dette var en dyptpløyende artikkel om hvordan den nye supermakten Kina hådterer sine utslippsproblemer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det er all grunn til å følge med på hvordan de løser sine problemer med langsiktig og differensiert politikk.

Verdt å merke seg er at de satser på selvforsyning og har skaffet seg syv av verdens 10 største vindmølleprodusenter.

Tilsvarende innen solenergi dominerer kinesiske produsenter det internasjonale markedet.

Kina bygger også gigantiske vannkraftverk som styrker det nasjonale el-nettet. Det betyr at landet på sikt er istand til å fase ut sine kullfyrte kraftverk som utgjør 53 % av verdens utslipp. 

Dette står i grell kontrast til vår klimapolitikk de siste 30 år som er totalt uten mål og mening.

Som pensjonert elektroingeniør med 40 års erfaring i Olje og gass prosjekter vil jeg her skissere hvordan Norge kan bli et 0 utslipps land innen få år. De grepene som må tas er helt konkrete og fullt ut gjennomførbare. 

Grep 1. Regjeringen instruerer alle sine selskaper innen vannkraftproduksjon å starte en total renovering med ny teknologi med siktemål på en 30% økt produksjon. 

Grep 2. Tilsvarende instrueres alle statsselskaper innen energi økonomisering å komme opp med prosjekter innen industri og private med siktemål å redusere elforbruket med 30%. 

Grep 3. All elektrifisering av plattformer under prosjektering stoppes. Resten med gasskraft fortsetter inntil produksjonen er avsluttet. 

Grep 4. Staten fjerner El avgiften, moms og nettleie. 

Grep 5. Co2 avgiften fjernes 

Grep 6. El bil subsidieringen opphører 

Grep 7. LadbareHybrid biler likestilles med El biler. 

Grep 8.Staten dropper all deltagelse i høyrisiko forskningsprosjekter (en månelandings fiasko holder.) 

Grep 9. Stenge ned Mongstad raffineriet Norges desidert største utslipps punkt (56 000 ton Co2 årlig) 

Grep 10. Overlate til private å skape 3000 arbeidsplasser i nord Hordaland.

 

Hans Gunnar Edwardsen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *