En privat grunneier har fra 2016 restaurert en historisk hage beliggende i skråningen mellom Larvik kirke og sjøen (Kirkebukta).

I februar 2020 raste deler av den historiske hagen ut i sjøen og tok med seg en steinmur.

Dette er en privat eiendom hvor grunneier sitter med største delen av utfordringen. En slik reetablering etter utrasing dekkes verken av naturskade ordningen eller forsikringen.

Grunneier har signalisert til kommunen at han som følge av omfanget ikke ser seg i stand til å reetablere området for egen kostnad.

Med utgangspunkt i Norconsults rapport anslås det at nødvendige tiltak beløper seg til ca 1,5 mill. inkl. mva.

I kveldens møte i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift skal politikerne behandle et forslag fra kommunedirektøren hvor forslaget er å erverve området på 6,5 dekar.

 

KOMMUNEDIRKETØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Kommunedirektøren gis fullmakt til å gå i forhandling med grunneier med sikte på erverv av naturområdet på 6,5 dekar lengst syd på eiendommen gnr 3020bnr 1150.

ALTERNATIVE LØSNINGER:

På grunn av den økonomiske situasjonen i Larvik kommune vil ikke kommunen engasjere seg ytterligere i denne saken nå, bortsett fra å bidra med sin andel dersom grunneier vil gjennomføre et sikringsprosjekt. Kommunen, i rollen som eier av en del av Kirkebukta og forvalter av kommunens friområder, bidrar ikke økonomisk til istandsetting av selve den historiske hagen. Les hele forslaget til politikerne her. 

Har virkelig Larvik kommune økonomi til å bekoste dette?

Det er vel ikke Larvik kommunes ansvar å dekke kostnadene for en tomt som har rast ut på en privat eiendom?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *