Jeg er helt enig med Kåre Wærnes i at Torget 1 er helt uegnet som rådhus. En må bygge nytt. Wærnes foreslår et rådhus nær Herregården. Han vil rive Larvik fengsel, Mesterfjellet skole og Torstrand skole. En kan gjerne rive Torstrand skole for meg, men man må beholde fengslet og Mesterfjellet skole.

Wærnes, du må forstå at det aldri vil bli mulig å oppføre et rådhus der du skisserte.

Det har blitt dannet en interesseforening, Herregårdens venner.  Østlands-Posten skrev i utgaven av 20. november 2021 at «Sterke krefter slår seg sammen». Selv om foreningens frontfigurer består av en tidligere riksantikvar og en tidligere kommunalsjef, tror jeg at det sterke nok refererer til de to næringslivslederne. I Larvik betyr det sterkere enn krutt. En interesseforening hadde bare vært halvsterk eller kvartsterk med en verkstedarbeider eller vaskekone i ledelsen.

Jeg vet ikke hvor stor interesse en barokkhage vil vekke hos turister. Siden det ikke finnes tegninger eller malerier fra 1600- eller 1700-tallet, vet vi jo ikke hvordan hagen opprinnelig så ut. Den strakk seg helt ned til Karistranda. Området er i dag bebygd. Det vil bli en fantasihage. Kanskje vil en slik hage bli vakker, ikke vet jeg.

Jeg sikter ikke her til næringslederne i Herregårdens venner: Larviks «buljongpar» Erik og Rune hadde nok – med blanke øyne – bevilget skattebetalernes penger til et «kunstverk» av hermetikkbokser og skrapjern eller et åtte etasjer høyt tårn i sentrum, dersom næringslivsledere hadde foreslått det.

For Larviks politiske ledelse er det slik at hvis man er næringslivsleder, er man også ekspert på kultur og arkitektur. Næringslivsledere følger lite med i det som skjer i arkitekturmiljøet i utlandet. De tror at funkisstilen fortsatt er enerådende og har ikke kjennskap til at flere nåværende arkitekter tegner bygninger i klassisk stil.

Her er mitt forslag til nytt rådhus: Jeg foreslår at kommunen – på grunnlag av arkitekttegninger – gjenoppbygger Societetsbygningen og at den kan romme såvel rådhus som bibliotek samt restaurant.

Selvsagt må en slik bygning tilpasses disse formålene og kanskje gjøres større. Berliner Stadschloss ble sprengt av kommunistene i 1950. Tyskerne besluttet å gjenreise bygget og det sto ferdig i fjor.

En har også det tidligere Bøkeskogen kultursenter like ved, slik at enkelte kommunale virksomheter kan ha sine kontorer der.

Politikerne har tatt fra oss altfor mye av det gamle Larvik. Det er på tide at vi får noe av det tilbake. Vi har nok av betongblokker!

Et flertall vil ha biblioteket der det har vært fra 1984.

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *