Larvik kommune mottok en melding 16 januar 2021 fra styreleder i Gloppeåsen Borettslag. Dette var en «Melding uten søknadsplikt». Les deler av meldingen under.

«Borettslaget ønsker litt utfylling på egen tomt, som kan brukes til parkering for beboere og besøkende. Se vedlagte situasjonsplan og profiler

«Vi har drøftet saken med tjenestekontoret og lest retningslinjer for utfylling og terrenginngrep. Kravet er 0,5m i rekkehus område, så vi mener dette tiltaket ikke er søknadspliktig.»

«Vi hadde tidligere befaring med Guro Hesner , hvor vi tynnet noen av trærne på tomten. Hun anbefalte parkering der vi har tegnet inn på situasjonskartet. Hun sa også at byggesak burde uttale seg i saken.»

«Borettslaget håper på positiv behandling av saken.»Les hele meldingen fra styreleder her. 

17 november 2021 mottar Larvik kommune følgende varsel, «Varsel om ulovlighet – Kikkut 4, A, B, C – Gbnr: 1006/321».  Varselet er skjult for offentligheten. 

Bøkebloggen har fått innsyn i det anonyme varselet og kan leses her, Gloppeskogen borettslag.

22 november 2021 sender saksbehandler i Byggesak i Larvik kommune ut denne meldingen til styreleder:

«Larvik kommune viser til brev av 16.01.21 og redegjørelse for utførte arbeider som etter din vurdering er unntatt søknadsplikt på Kikkut 4A-C, 6A-C, gbnr 1006/321, 3251 Larvik. Det vises også til telefonsamtale 22.11.21.»

«Virksomhet byggesak har konkludert med at oppfylling > 0,5meter er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k). Tiltaket må belegges med ansvar etter plan- og bygningsloven §§ 20-2 bokstav a) og 20-3.» Les hele brevet her. 

Betyr dette at denne saken ikke ble vurdert og behandlet av Byggesak da meldingen ble mottatt 16 januar 2021?

Eller betyr det at borettslag med tidligere LABO ansatte som styreledere har egne kontakter hos Larvik kommune og får spesialbehandling?

Bøkebloggen er også forundret over at disse arbeidene har blitt igangsatt i et LABO borettslag hvor LABO sitter med ekspert kompetanse innen byggesaker. Er det ikke ansatt både en jurist og teknisk sjef som tidligere har vært ansatt i Larvik kommune ?

Bøkebloggen har i dag kontaktet styreleder som informerte kommunen om tiltakene 16 januar 2021 og han fortalte nå at hele saken nå var overlevert til teknisk sjef i LABO som skulle sende søknad.
I følge styreleder så var ennå ikke søknaden behandlet hos Larvik kommune.

Det blir spennende å se om dette godkjennes da vi husker godt saken i Torstvedtveien 9 hvor eieren måtte rive muren sin.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *