Bjørn Rosenørn de Lasson (Døpenavn: Bjørn Hansen) (født 31. august 1948 i Larvik) har vært drosjeeier i Larvik.

Foto utlånt av Bjørn Rosenørn de Lasson.

Foreldrene var Henry Hansen (1914–1997) og Waarmild, f. Rosenørn Lund (1918–2002).

Henry Hansen (1914–1997) og Waarmild, f. Rosenørn Lund (1918–2002).
Foto utlånt av Bjørn Rosenørn de Lasson.

Rogstadgården på Rønningen.
Foto utlånt av Bjørn Rosenørn de Lasson.

Rosendalsgata 14 på Langestrand,
Foto utlånt av Bjørn Rosenørn de Lasson.

Bjørn ble født samme år som faren begynte å kjøre drosje. Han vokste opp i Rogstadgården på Rønningen, men flyttet til Rosendalsgata 14 på Langestrand, da han var 14 år gammel.

Foto utlånt av Bjørn Rosenørn de Lasson.

Med Framhaldsskolen sa Bjørn seg fornøyd med skolegang. Han ville tjene penger og dro til sjøs som 15-åring. Det ble først et par sesonger på «Peter Wessel», deretter langfart.

Bjørn begynte som drosjesjåfør på tyveårsdagen sin, 31. august 1968. Han kjørte først farens drosje. Senere skaffet Bjørn seg sin egen drosje på midten av 1980-tallet.

Foto utlånt av Bjørn Rosenørn de Lasson.

Bjørn på Gaustatoppen.Foto utlånt av Bjørn Rosenørn de Lasson.

Farfaren på morssiden, Peder Rosenørn de Lasson Lund, var dansk.

Rosenørn de Lasson Lund.Foto utlånt av Bjørn Rosenørn de Lasson.

Bjørn tok sitt nye familienavn etter sin danske slekt. (de) Lasson er en lavadelig brevadelsslekt.

Våpenskjold 1: Rosenørn. Foto utlånt av Bjørn Rosenørn de Lasson.

 

Våpenskjold 2: De Lasson. Foto utlånt av Bjørn Rosenørn de Lasson.

 

Det vil si at den mottok sitt adelskap gjennom adelsbrev (–patent). I 1731 fikk justisråd Peder Thøgersen Lasson til Rolsted/Rødslet (1667–1737) adelspatent under navnet de Lasson.

Rødslet gård ved Aalborg. Bildet stilt til disposisjon av Bjørn Rosenørn de Lasson.

Rødslet gård ved Aalborg ble slettet av tyskerne i 1940 og i dag finnes Aalborg Lufthavn der.

Bjørn pensjonerte seg i 2010 og nyter nå dagene i huset sitt på Langestrand.

Morten Bakkeli.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *