«Havmannen» ble gitt i gave til Larvik kommune av Iver Bugge Rederi i forbindelse med rederiets 25-års jubileum i 1952. Skulpturen er laget i bronse av billedhugger Dyre Vaa.

Kommunedirektøren kom med følgende melding til politikerne i kveldens møte i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring:

«Kommunedirektøren ønsker med denne meldingen å informere Hovedutvalg for miljø, kultur og næring om midlertidig flytting av skulpturen/fontenen «Havmannen» som i dag er plassert foran Grand Hotell.»

«Årsak til flytting: uteområdet foran hotellet som vender ut mot Storgata er under oppgradering i forbindelse med rehabiliteringen av hotellet, som en del av byggeprosjektet Grandkvartalet. «Havmannen» er plassert på grunneiers tomt som tilhører hotellet. Kommunedirektøren og grunneier har gjennom felles vurderinger kommet frem til at skulpturen må midlertidig flyttes i forbindelse med oppgraderingen av uteområdet hvor den er plassert. Skulpturen og fonteneanlegget må dessuten gjennom betydelig rehabilitering som vil være kostnadskrevende. Per i dag fungerer ikke fonteneanlegget og er teknisk sett ikke i forskriftsmessig stand. Selve skulpturen må også renses og overflatebehandles.»

«Kommunedirektøren har forsøkt inngå en deling av kostnadene mellom grunneier og Larvik kommune uten å lykkes. Grunneier har formidlet at de ikke har anledning til å gå inn med et betydelig økonomisk bidrag, da skulpturen og fonteneanlegget er Larvik kommunes eiendom. Grunneier har signalisert at de vil stå friere til å utforme uteområdet dersom «Havmannen» flyttes.»

«Kommunedirektør har dermed vurdert at skulpturen og tilhørende anlegg midlertidig flyttes og lagres frem til det nærmere avklaring foreligger. Det vil bli fremmet en sak til politisk vurdering hvor saken utredes ytterligere, og hvor det må tas stilling til rehabiliteringsarbeidet samt ny plassering for skulpturen og tilhørende fonteneanlegg.»

Betyr dette at Larvik ikke har plass til Havmannen lenger ? Må den vike for at Grand Hotell muligens ønsker uteservering på området?

Vi håper virkelig at Havmannen vil få en ny plass. Kanskje det er plass til den i bakgården til Festiviteten?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *