Gloppe videregående skole ble etablert i 1948 av Vestfold fylkeskommune under navnet Vestfold husflidskole.

I 1987 endret skolen navn til Gloppe videregående skole.

I 2004 ble skolen slått sammen med øvrige videregående skoler i Larvik til Thor Heyerdahl videregående skole.

Husflidskolene vokste fram i årene etter andre verdenskrig.

Et utvalg nedsatt av departementet i 1946 anbefalte at det ble opprettet husflidskoler i alle fylker. Skolene ble for det meste drevet av fylkeskommunene.

Undervisningstilbudet bestod av praktiske husflidsfag som søm, vev, tegning, maling, trearbeid, metallarbeid m.m.

Skolene tilbød både halvårskurs og helårskurs.

Elevene kunne være av ulik alder, mange var gjerne unge voksne, ofte med examen artium.

I disse dager rives den eldste bygningene på Gloppe og hele området er nå blitt bygd om til leiligheter.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *