Thor Meier Ellefsen (født 11. desember 1929 i Larvik, død 5. mars 2013 samme sted) var møbelselger, hobbykunstner og forfatter av lokale erindringsbøker. Foreldre var jernarbeider ved Alfred Andersens mekaniske Værksted, Thoralf Meier Ellefsen (1904–1976), og Dagny Emilie, f. Larsen (1905–1994). Begge ble født i Larvik.

Thor Meier Ellefsen. Foto utlånt av Anne Bi Mathiesen.

Thor Meier Ellefsen ble født i Torstrand torg 1 A, men bodde i Jernbanegata 6 til han var elleve år. Da flyttet familien til leiegården «Trevar’n» (Bugges gate 17). Han eide Cort Adelers gate 5 A 1958–1972. Ellefsen kjøpte i 1972 tomta til Knausen 9 i Byskogen, der han lot oppføre et hus. Thor Meier Ellefsen giftet seg 15. januar 1955 med Bodil, f. Hansen fra Nanset og fikk fire barn.

Jernbane gt 6. Foto: Bøkebloggen

Buggesgt 17 også kalt Trevar’n til høyre. Foto utlånt av Anne Bi Mathiesen.

Cort Adlers gate 5. Foto utlånt av Anne Bi Mathiesen.

Knausen 9 er det siste sted Thor bodde, tegnet selv og flyttet inn 1972 og levde der til han døde 2013. Foto utlånt av Anne Bi Mathiesen

Ellefsen startet sin yrkeskarriere 13 år gammel som visergutt på Svaneapoteket. Da han var ferdig med skolegangen et par år senere, fikk han jobb der som laborant. Ellefsen ville ikke omgås resten av livet med medisinflasker. Etter et tre måneders snekkerkurs ble han ansatt hos Lars Grimstad i 1946 – med én krone timen i lønn. Da Ellefsen var i tyveårene meldte utferdstrangen seg, og han var til sjøs i halvannet år. Ellefsen fant ut at sjølivet ikke var noe for ham og vendte tilbake til Grimstad. I 1960 begynte han som salgsmann i møbelforretningen, som han også kom til å lede i en rekke år. I 1978 ble Lars Grimstad Møbelforretning, Solveig Grimstad & Co. omgjort til aksjeselskap under navnet Lars Grimstad A/S. Ellefsen ble ett av tre styremedlemmer. Han jobbet ut året 1996, da han pensjonerte seg.

Thor Meier Ellefsen. Foto utlånt av Anne Bi Mathiesen.

Thor Meier Ellefsen. Foto utlånt av Anne Bi Mathiesen.

Journalist Eva Aaserud i Østlands-Posten omtalte Ellefsen slik i artikkelen 50 år blant Grimstads møbler, som ble trykt i avisas utgave av 7. august 1996: «På grunn av godt humør, dyktighet og stor kunnskap har Thor Meier Ellefsen alltid hatt et godt lag med kundene. Service og fagkunnskap har i alle år vært merkelapper på denne mannen.»

Ellefsen hadde en humoristisk erindringsspalte i Larvik Morgenavis i 1995.

I 2000 var det ham og Dolmar Kristiansen som mimret om Torstrand i «gamle dager» i flere avsnitt av programposten Vestkysten på Nye Radio Larvik, der Anders Bua og Morten Bakkeli var programledere.

Ellefsen var også tegner og kunstmaler på hobbybasis. Larvik lærlingeskole holdt 25. mai 1946 en utstilling i dens tegnesaler på middelskolens murbygning av tegninger laget av elevene. Ifølge Østlands-Postens medarbeider var det en rekke gode arbeider i 2. kl. A (håndverkerne), blant annet av Ellefsen. Lærlingeskolen hadde 23. mai 1947 en større utstilling av tegninger, der Østlands-Postens utsendte skrev at blant annet Ellefsens bidrag var særdeles flott. Han gikk da i 3. kl. B og fikk den nest høyeste karakteren M.tf. til avgangseksamen.

Stilleben signert Thor Meier (1961)

Ellefsen var én av 23 deltakere i Larvik Kunstforenings amatørutstilling, som ble holdt 16. og 23. november 1947. Han deltok som maler i medlemsutstillingen til Larvik Kunstforening, som åpnet 14. mars 1965.

Ellefsen var utespiller på IF Frams håndballag fra han var 16 til 38 år gammel, og det ble en god del scoringer. Ellefsen ble særlig kjent for sin backhand. Han fortalte i et intervju med Einar Nord, som stod på trykk i Østlands-Postens utgave av 8. september 1990, at det ble håndball, fordi «alle de andre guttane i Jernbanegata skulle spelle håndball. Da var det ikke noe valg.»

Ellefsen var også spydkaster. Han kastet 57 meter, som var brukbart på kretsplan.

Ellefsen ble under årsmøtet til IF Frams håndballgruppe 29. desember 1947 valgt til materialforvalter. Han var i 1950-årene først gruppas formann og senere nestformann. Ellefsen var i 1970-årene sekretær i IF Frams fotballgruppe. Ellefsen var også medlem av finanskomitéen for Framhallen.

Til hyllesten av Larviks fire deltakere i Vinter-OL i Lake Placid 1980 (Bjørg Eva Jensen, Anette Bøe, Øivind Tveter og Tom Erik Oxholm), som ble holdt på Blomsterhaven på Grand hotell 5. mars 1980, skrev Ellefsen Prolog til OL-festen, som ble lest opp av Anna Marie Vik.

Han skrev en festprolog, som ble framført av Lieselotte Holmene 15. januar 1994 under festmiddagen på Havmannen på Grand hotell i forbindelse med IF Frams 100-årsjubileum.

Ellefsen skrev erindringsboka Mot i brøste’ – tett i panna (2005) og har skrevet avsnitt i andre erindringsbøker.

På årsmøtet til Fram Eldres Avdeling, som ble avholdt i klubbhytta 7. november 1960, ble Thor Meier Ellefsen og Anker Jørgensen tildelt gaver for deres fortjenstfulle innsats i IF Fram. Under IF Frams tradisjonelle tillitsmannsfest, som ble avviklet 16. januar 1971, ble det utdelt erkjentlighetsmedaljer til medlemmer som i årenes løp hadde gjort en ekstra stor innsats for foreningen. Ellefsen ble tildelt en bronsemedalje.

Thor Meier Ellefsen døde 5. mars 2013, 83 år gammel.

En stor takk til datteren Anne Bi Mathiesen for å ha stilt bilder til disposisjon.

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *