Johannes Henrik Thaulow (født 3. mars 1891 i Moss, død 14. september 1947 i Larvik) var apoteker, komponist og pianist. Foreldrene var apoteker Harald Thaulow (1856–1918) og Kaja Magdalena, f. Aas (1862–1900). Begge var født i Trondheim. Faren giftet seg på nytt 3. juli 1901 med Maren Dorthea Aas (1860–1937), også født i Trondheim. Ifølge folketellingen 1910 bodde familien i Torget 8 i Larvik.

Johannes Thaulow. Foto: Hentet fra Studentene fra 1910 (1935)

Johannes Thaulow giftet seg 19. juni 1918 med Ragna Røsholdt (1895–1966). Hun ble født i Hof i Vestfold.

Thaulow tok eksamen artium ved Larviks kommunale høiere almenskole i 1910. Han disiplinerte ett år ved Apoteket Ørnen i Larvik og halvannet år ved Apoteket Bien i Kristiania. Thaulow tok farmasøytisk medhjelpereksamen våren 1913, studerte et par semestre ved et kjemisk laboratorium og tok apotekereksamen våren 1915. Han tjenestegjorde 1915–1917 ved Stange apotek og Apoteket Bien og fra 1917 ved Apoteket Ørnen. Thaulow ble 13. august 1920 meddelt bevilling til å drive Apoteket Ørnen. Til apotekets 200-årsjubiluem i 1936 utgav Thaulow festskriftet Laurvigs Apothek Apoteket Ørnen i 200 år.

Torget 8. Foto: Bøkebloggen

Thaulow var blant annet medlem av overligningsnemnda, forstanderskapet til Larvik Sparebank og Larvik kommunale kinematografers direksjon. Han var formann for Larvik Musikkselskap, som ble stiftet i 1943. Thaulow var i en årrekke sekretær og kasserer for Larvik og Telemark krets av Norsk Apotekerforening. Han ble i 1940 valgt til formann.

Thaulow var meget musikkinteressert og skrev flere komposisjoner, som ble spilt i konsertsaler og i kringkastingen. Han kalte dem beskjedent for amatørarbeider. Thaulow hadde imidlertid vært nær ved å velge musikken som levevei i 1921, da han var sikret opptak ved musikkonservatoriet i München, men valgte å fortsette som apoteker og dyrket pianoet og musikken på høyt amatørnivå.

Den russiskfødte pianisten Sandra Droucker framførte under sin konsert i Munken 30. mars 1922 en komposisjon for to pianoer av Thaulow, som selv spilte på det andre pianoet.

Komponisten Hjalmar Borgstrøm, som ikke pleide å være nådig i sin kritikk, skrev om Thaulows «Konsert for to klaverer» at «der skinner et virkelig talent fram fra komposisjonen.»

Da den østerrikske fiolinisten Alice Goldschmid konserterte i Munken og Festiviteten i oktober 1923 og september 1924, akkompagnerte Thaulow henne på klaver. I forbindelse med konserten på Festiviteten 10. oktober 1923, skrev Østlands-Postens anmelder dette: «I Johannes Thaulow hadde violinistinden en dyktig akkompagnetør [sic]. Sikkert og diskret var hans akkompagnement, og en Backer-Lunde hadde neppe gjort det bedre.» Om konserten i Munken 25. oktober 1923 skrev signaturen —ph. følgende: «Jeg formoder at Johannes Thaulow har hat et ord med i programmets sammensætning, og dette — foruten hans utmerkede klaverledsagelse — er et smukt plus til hans andel i den vellykkede konsert.»

Thaulow spilte – under en konsert på Munken 26. mars 1925 – Wolfgang Amadeus Mozarts «D-mollkonsert», ledsaget av Marinemusikken under dirigent Gustav Hegnander.

Den ungarske fiolinisten Stefi Geyer spilte – under sin konsert på Munken 4. mars 1926 – blant annet tre av Thaulows komposisjoner.

Under en konsert på Munken 10. november 1927 ble Thaulows nye komposisjon «Klavertrio B-dur» framført for første gang av Waldemar Alme (klaver), Per Bolstad (fiolin) og finske Yrjö Selin (cello).

På Thaulows initiativ kom det 5. september 1929 i stand en underholdningsaften til inntekt for byens trengende i Munken, der Fagforeningenes Sangforening og Laurvigs Sangforening framførte sanger, Herman Wildenwey leste dikt og kona til doktor Hellum spilte klaver. Thaulow takket Wildenwey i en versifisert tale. Fiolinisten Ole Bugge og Thaulow hadde en avdeling for fiolin og klaver. Østlands-Postens medarbeider skrev i avisas utgave av 6. september 1929 at Thaulows komposisjon, andre sats av «Klavertrio B-dur», var bygd over et inntagende og særdeles melodiøst tema. Aftenunderholdningen innbrakte NOK 460.25, som ble oversendt arbeidsledighetskomitéen til jul.

På Vestfolddagen 11. september 1932 ble det holdt en utstilling på Farris Bad, der Bugge – med Thaulow ved klaveret – framførte et par av sistnevntes komposisjoner.

Under Orkesterforeningens konsert i Munken 20. november 1934 ble Thaulows komposisjon, «Klavertrio i B-dur», framført av Karl Andersen (cello), Ole Bugge (fiolin) og Thaulow (klaver). Østlands-Postens medarbeider skrev følgende om verket: «En stor glede var det atter å få høre Johs. Thaulows så dyktig utformede trio i B-dur. Det var morsomt også å konstatere at komposisjonen vinner ved fornyet bekjentskap, kriteriet på den gode musikk. Det er intet som gjenkjennelsens glede, det gjelder kanskje først og fremst musikken. Det motiv komposisjonen er bygget over er så gjennemmusikalsk, innsmigrende melodiøst at den burde ha betingelser for å bli et populært nummer i konsertsalene.»

I forbindelse med «Herregårdsdagene’ 88» ble det 24. august 1988 holdt en konsert på Munken med verker av larvikskomponister, presentert av Oslo Trio. Thaulows komposisjon «Klavertrio i B-dur» ble framført.

Thaulow var – ifølge nekrologen i Østlands-Posten 16. september 1947 – en spirituell leilighetstaler. Han forfattet en uendelighet av muntre viser og mer alvorlige sanger til alle slags anledninger.

Johannes Thaulow døde 14. september 1947, 53 år gammel.

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *