Møtet i planutvalget den 19 januar 2021 ble overført direkte på Larvik kommunes web TV. Det som var var merkelig i denne saken var at ikke et av medlemmene stilte spørsmål om forslaget fra Per Manvik. Han informerte om at det var gitt «Amnesti» i 2011. Hele behandlingen av saken kan du høre her. Strand, Kjose.

20 januar 2021 sender Per Manvik denne mailen til kommunalsjef Hilde Bøkestad.
«God morgen , forventer at tvangsmulkt utstedt til Odd Augen Johnsen blir frafalt ?.Nytt vedtak i Planutvalget i går !!» Les mailen og svaret fra Hilde Bøkestad her. 

10 februar 2021 sender advokat Steinar Sjølyst brev til Larvik kommune hvor han krever dekning av hytteeierens utgifter i forbindelse med klagen. Kravet er på kr 39 000,-. Les brevet her. 

9 februar 2021 klager grunneier Stensrud inn Planutvalgets vedtak. Les hele klagen her. 

19 februar 2021 sender grunneier inn supplerende informasjon til klagen i saken. Les hele mailen her.
Grunneier Stensrud avslutter den lange mailen med denne oppfordringen til Larvik kommune og Statsforvalteren:
«Manvik må selv svare på dette, samt på de øvrige spørsmålene som reises i denne saken. Basert på den informasjonen som foreligger, mener jeg det er all grunn til å granske denne saken og Manviks og planutvalgets rolle og håndtering nærmere.»

9 mars 2021 ble saken på nytt behandlet av politikerne i Planutvalget og klagen fra grunneier Stensrud ble tatt til følge. Les hele vedtaket her. 

12 mars 2021 sender Larvik kommune over saken til Statsforvalter og Statsforvalter svarer opp 11 juni 2021.
Statsforvalterens vedtak
Klagen tas ikke til følge.
Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak av 17.11.2020.Vedtaket er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven. Les hele svaret her. 

Hytteeier sender så inn et brev til Statsforvalter i juni 2021 som blir besvart 24 august 2021. Les hele brevet her. 

Statsforvalter kommer med nytt svar til hytteeier 28 august 2021. Les brevet her. 

Saken har etter dette ligget i ro, men nå har Larvik kommune 28 mars 2022 sendt brev til hytteeier. Tilsynsjuristen skriver blant annet dette:

«Vi minner for ordens skyld om at tvangsmulkt stadig løper i saken din, inntil vi har mottatt dokumentasjon på utført retting i tråd med vårt pålegg den 17.11.20, som Statsforvalteren opprettholdt den 11.06.21, se vedlagt. Dette følger direkte av vedtaket, og din sønn Tom Johnsen er minnet på det samme per telefon den 07.09.21, 05.10.21 og18.10.21. Det er snakk om kroner 500 hver dag, i tillegg til engangsmulkten på kroner 10.000. Beløpet er altså godt over kroner 100.000 allerede.»

«Vi ber om en enkel redegjørelse for status i saken.»Les hele brevet her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *