Nå nærmer det seg rettssaken hvor John Markus Lervik har saksøkt Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementetet og det er satt av tre dager i Larvik tingrett med oppstart onsdag 20 april.

Skjermdump: domstol.no

Parter i saken er: John Markus Lervik – Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Saken gjelder nå «Overprøving av forvaltningsvedtak» og Lerviks  advokat Sam Harris møter advokat Hilde Lund fra Regjeringsadvokaten.

Nå er programmet for rettssaken og vitnelisten klar.

Saksøker skriver blant annet dette i sitt sluttinnlegg til Vestfold tingrett:

«Saken gjelder hvorvidt saksøkers hytte er bygget slik det ble gitt tillatelse til ved byggetillatelse fra 2005. Svaret beror på en tolkning av byggetillatelsen.»

«Siden statsforvalteren ikke har lagt til grunn riktig forståelse av hva byggetillatelsen fra 2005 innebar, er Statsforvalterens vedtak ugyldig.»

Og saksøkte skriver blant annet dette i sitt sluttinnlegg til Vestfold tingrett:

«Partene er enige om at dersom retten legger til grunn statens forståelse av rammetillatelsen fra 2005, er tiltaket avhengig av dispensasjon. Det er på det rene og uomstridt at hyttas gesimshøyde overstiger en kotehøyde på 6,8 meter, og staten mener kommunens opplysninger om at økningen utgjør 83 cm (DS s. 310), som igjen bygger på opplysninger fra ansvarlig søker Glåmseter (DS s. 50), må legges til grunn.»

«Partene er videre enige om at dersom retten legger til grunn saksøkers forståelse av rammetillatelsen fra 2005, er vedtaket ugyldig. Dette innebærer i praksis at kommunen deretter må vurdere og ta stilling til om hyttas høyde er lik (eller lavere enn) høyden på hytta som stod der fra før og er revet.»

Her er programmet for de tre dagene i Vestfold tingrett (Larvik tinghus):

Onsdag 20. april

000-1015 Rettens innledning
1015-1200 Innledning saksøker
1245-1415 Innledning saksøker
1415-1600 Innledning saksøkte

Torsdag 21. april

0900-1015 Befaring, inkl. partsforklaring fra John Markus Lervik
1100-1200 Arne Nicander
1245-1330 Bente Kronen
1330-1350 Jon Helgesen (fjernavhør)
1350-1430 Tom Holbein
1430-1500 Lene Ottersen (fjernavhør) 1500-1545 Elisabeth B. E. Grønningsæter

Fredag 22. april

0900-1100 Prosedyre saksøker
1100-1200 Prosedyre saksøkte
1245-1345 Prosedyre saksøkte
1345-1445 Replikk, duplikk, sakskostnader

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *