Dag nummer to startet kl 0900 med befaring på Lamøya 71. Her fikk vi også høre partsforklaringen fra eier John Markus Lervik.

Lamøya 71 Foto: Bøkebloggen

Lamøya 71 Foto: Bøkebloggen

Lamøya 71 Foto: Bøkebloggen

Lamøya 71 Foto: Bøkebloggen

Tilbake i Larvik tingrett var det klart for første vitne Arne Nicander. Nicander er den tidligere eier av hytten.

Arne Nicander Foto: Bøkebloggen

Arne Nicander Foto: Bøkebloggen

Nicander er nå prosjektleder i Norges idrettsforbund.

Kjøpte hytta 2003 fra en familie med 4 eiere. Gammel hytta fra 1937. Påbygd på 1960 tallet. Pusset opp hytta først, men på grunn av mye råte så ble hytten revet.

Ulrik Hellum er en berømt arkitekt i Larvik som ble engasjert til å tegne. Han tegnet også Nicander sine svigerforeldres hus.

Ville samle begge hyttene i en kropp. Hytte med 2 nivåer. Hytte plassert på samme plass. Ikke snakk om kotehøyder. Hvorfor har det blitt høyder på 215 i kjeller?
I kjeller var det godkjent høyde på 190 men det ble 215. Dette ble gjort for at gulvet senere skulle isoleres opp slik at høyde ble 190.

Det var en assistent på Bente Kronens kontor som beregnet kotehøydene med utgangspunkt i Ulrik Hellums tegninger. Nicander mener at han er skyld i alle problemene som har oppstått med kotehøydene.

Tak på gamle hytta var et pulttak. God høyde i stua. 330 i fremkant gammel hytte.

Var ikke ansatt i kommunen. Startet i Larvik kommune i 2015. Nicander var kritisk til at både ØP og DN tidligere har skrevet at han var ansatt i Larvik kommune den gang hytta ble godkjent.

Nicander hadde noen kommentarer til tilsyns rapport. Men ville ikke si noe om ulovlighetene. Har brukt profesjonelle aktører i hele byggeprossessen. Nicander svarte advokat Lund at det var mye juss og sammenblanding av lover i dette og da ble det vanskelig for han å svare opp om ulovlighetene.

Etter lunsj var det ansvarlig søker arkitekt Bente Kronen som var dagens vitne nummer to.

Arkitekt Bente Kronen Foto: Bøkebloggen

Arkitekt Bente Kronen Foto: Bøkebloggen

Stilling sivilarkitekt. Driver Sivilarkitekt Bente Kronen AS.

Hellums tegninger hadde ikke kote tegninger. Hadde dialog med kommunen før rammesøknad ble godkjent. Var ikke klar over hva Nicander hadde gjort før Kronen fikk jobben som ansvarlig søker.
Advokat Lund spør ut om tegninger. Det er assisten til arkitekt Kronen som har skrevet kotehøyden.

Så var det klart for byggmester John Helgesen som bygde hytten i 2006. (På telefon)

Anleggsleder i dag.

Jobben var å bygge kjeller og trebygg. Valgt så lav takhøyde for å holde høyden.
Hvor dypt gravde man? Takhøyde er 215. Skulle isoleres slik at høyden ble 190.
Spørsmål fra dommer. Hva med gamle hytte. Ny hytte skulle være like høy som gammel hytte.

 

Tom Holbein var så neste mann i vitneboksen.

Tom Holbein Foto: Bøkebloggen

Tom Holbein Foto: Bøkebloggen

Daglig leder i  VDC Nordic. Lervik har bestilt rapporten. Se rapporten her. 

Rapporten ble laget i samarbeid med Stavern taksering. Hvor sikre resultater? Hvis metoden gjøres riktig så er det på cm riktig.

Lene Ottersen er ansatt i Miljøavdelingen hos Statsforvalteren var neste vitne.(På telefon)

Ottersen hadde behandlet saken etter at Larvik kommune sendte over saken.

Økning av gesimsen er ut fra kommunens vurdering. Dokumenter og bilder er brukt i konklusjonen. Og vurdert det ut fra hva som er godkjent i 2005. Dispensasjoner skal unngås i strandsonen i kystområdene i Vestfold. Miljøavdelingen anbefaler om det skal påklages, juridisk avdeling vil gjøre vedtaket.

Dagens siste vitne var Elisabeth B. E. Grønningsæter fra Statforvalteren i Agder. (På telefon)

Konstituert kommuneadvokat i Kristiansand kommune.

 

Fredag er siste dag i rettssaken med følgende timeplan.

Fredag 22. april

0900-1100 Prosedyre saksøker
1100-1200 Prosedyre saksøkte
1245-1345 Prosedyre saksøkte
1345-1445 Replikk, duplikk, sakskostnader

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *