Larvik museum har lenge ønsket seg en plassering nærmere Herregården. DIVE analysen, som ble laget i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for Larvik by, peker på Gamle Mesterfjellet skole som den ideelle plassering med utviklingsmuligheter.

Kommunedirektøren har på denne bakgrunn utarbeidet et forslag til arealløsning for Larvik museum.

Finansiering foreslås ved bruk av dagens avsatte midler til husleie for Larvik museum til forrenting av lån for ombygging til museumsdrift og teknisk infrastruktur.

Salg av Kongegata 1 kan brukes som egenkapital for låneopptak for tilrettelegging for Friskliv og mestring og til sist låneopptak for å ta igjen vedlikeholdsbehovet på bygget.

Samlet finansieringsbehov er 64 millioner kroner.

Arbeidet er planlagt igangsatt i mai 22 og deler av arealene er planlagt å stå ferdig til Larvik museum i juni 2023, før leiekontrakten i Hammerdalen går ut.

Denne saken skal til behandling i hovedutvalg for Eiendom og teknisk drift og til uttalelse i hovedutvalg for Miljø, kultur og næring onsdag 27 april 2022.  Les hele innstillingen til saken her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *