Politikerne i Formannskapet fikk i onsdagens møte melding fra kommunedirektøren om at hun nå hadde fått på plass en assisterende kommunedirektør. Les deler av meldingen her:

Kommunedirektøren har for tiden ingen fast stedfortreder. Det er behov for å ha en stedfortreder for å kunne dublere og avlaste kommunedirektøren. Det er gjort en vurdering av kommunalsjefenes oppgaveporteføljer pr idag og kommunalsjef for økonomi og virksomhetsstyring, Paul Hellenes, går inn som assisterende kommunedirektør i tillegg til rollen som økonomisjef. Dette medfører at det gjøres noen endringer i hans oppgaveportefølje slik at det frigjøres tid tilstedfortreder oppgavene.

Kommunedirektøren har anmodet Økonomisjef Paul Hellenes om å ivareta funksjonen som fast stedfortreder for kommunedirektøren, og han har takket ja.

Paul Hellenes har 9 års erfaring fra departementene, 8 år hos Statsforvalteren i Vestfold og til sammen 19 år i Larvik kommune, herav 16 år som økonomisjef, og sitter i Kommunedirektørens ledergruppe.

Kommunedirektørens ledergruppe vil i dialog med berørte og Hovedtillitsvalgte drøfte nærmere forventninger og rolleavklaring for å sikre effektivitet i interne arbeidsprosesser som følge av denne avklaringen.Les hele meldingen til politikerne her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *