Rettssaken hvor John Markus Lervik hadde saksøkt Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementetet ble avsluttet 22 april 2022 etter tre dager i Larvik tingrett.

Følgende påstand ble lagt frem av advokat Sam E. Harris den siste dagen:

  1. (1)  Vedtak fattet av Statsforvalteren i Agder datert 21. mai 2021, er ugyldig.
  2. (2)  John Markus Lervik tilkjennes sakskostnader.

 

Følgende påstand ble lagt frem av advokat Hilde Lund fra Regjeringsadvokaten den siste dagen:

  1. Staten v/Kommunal- og distriktsdepartementet frifinnes.
  2. Staten v/Kommunal- og distriktsdepartementet tilkjennes sakskostnader.

Nå er dommen offentliggjort og Regjeringsadvokaten vant over John Markus Lervik.

Det er Dagens Næringsliv som skriver blant annet følgende i saken:

«John Markus Lervik fikk ikke medhold i retten i at Statsforvalteren i Agder baserte seg på feil grunnlag i vedtaket som vil innebære riving av hytta. Lervik vil anke dommen.» 

«Det betyr at Lervik trolig må rive. Dommen er ikke rettskraftig.»

«– Det var et skuffende og noe overraskende resultat, og en anke fremstår som sannsynlig, sier Lerviks advokat Sam Harris i en kommentar til DN.»

«Dersom dommen ikke ankes, vil det være opp til kommunen å fatte vedtak hvor det pålegges retting og settes en frist for dette, ifølge Harris.»  Les hele saken i DN her.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *