En av Larviks største og viktigste pumpestasjoner rehabiliteres. Arbeidet startet i mars, og avsluttes i løpet av mai.

I forbindelse med arbeidene må avløpsvannet kjøres i overløp rett ut i fjorden i perioden fra og med 30. mars til og med 1. april.

Utslippet vil være i størrelsesorden 9000 m3 og vil foregå til Larviksfjorden. Dette utslippet var planlagt, men så havarerer det midlertidige aggregat/pumpe.

Det var på kvelden torsdag 28. april at aggregatet havarerte. Det ble rekvirert teknikere fra leverandør som jobbet utover natten. Det lyktes ikke å få aggregatet i gang igjen, og arbeidet måtte avbrytes. Aggregatet blir reparert fredag ettermiddag, men natt til mandag 3. mai stoppet aggregatet igjen.

Aggregatet ble reparert onsdag 4. mai kl. 07.00, men det er fortsatt litt ustabilitet knyttet til anlegget. Det legges imidlertid opp til bruk av reserveaggregat.

På grunn av dette så stilte en representant fra kommunedirektøren i Formannskaps møte på onsdag. Under kan dere se presentasjonen fra møtet. Du kan også høre video fra møtet her. 

 

Presentasjon av Larvik kommune

Presentasjon av Larvik kommune

Presentasjon av Larvik kommune

Presentasjon av Larvik kommune

Presentasjon av Larvik kommune

Presentasjon av Larvik kommune

Presentasjon av Larvik kommune

Presentasjon av Larvik kommune

Presentasjon av Larvik kommune

Presentasjon av Larvik kommune

 

Hvor er Larvik kommunes miljørvernsjef og miljøvernsinspektør om dagen? Vi savner uttalelser om hva som skjer i fjorden nå?

Samtidig som vi vet at Larvik kommune stadig bygger nye pumpestasjoner som legges i nærheten av noen av Larviks flotteste badestrender og her legges det ned overløpsledninger som skal kobles inn hvis pumpene svikter eller ved strømbrudd.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *