Hans Geelmuyden (født 10. januar 1844 i Fredriksværn, død 1. mai 1920 i Nordmarka) var astronom. Foreldrene var sekondløytnant i marinen, senere kommandør, Christian Torber Hegge Geelmuyden (1816–1885), og Caroline Theodora, f. Hjorth (1818–1854). Faren var født i Trondhjem, og moren var født i Tønsberg. Hans Geelmuyden giftet seg med Benedicte Hagerup (1850–1933), som var født i Fredriksværn.

Hans Geelmuyden. «Hvilken stjerne har vi her?» Foto: Carl Størmer

I 1853 flyttet familien til Horten. Da moren døde året etter, ble Geelmuyden sendt til sin farbror i Fredrikshald, som var overlærer, og gikk på skole der. I 1861 tok Geelmuyden examen artium, studerte realfag ved Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania og avla i 1868 sin embetseksamen. I studietiden og etter embetseksamenen virket han som lærer ved ulike skoler.

I 1867 ble Geelmuyden ansatt som observator ved universitetets observatorium. I 1874 fikk han i oppdrag å holde forelesninger om astronomi for studenter til anneneksamen. Geelmuyden ble i 1890 professor ved universitet og bestyrer for observatoriet. Han gikk av i 1919.

Universitetets observatorium.

Geelmuyden ble i 1891 medlem av Den norske gradmålingskommisjon. Han var ansvarlig for bearbeidelsen og utgivelsen av det omfattende astronomiske materialet, som Frithjof Nansen brakte med seg hjem fra sin Nordpolekspedisjon i 1896.

Ifølge Nordisk familjebok publiserte Geelmuyden atskillige arbeider innenfor den praktiske astronomi om zodiakallyset m.m. og at han også utførte en del astronomiske og jordmagnetiske observasjonsarbeider. Blant de førstnevnte kan en nevne verket Zonenbeobachtungen der Sterne zwischen 64° 50′ und 70° 10′ nördlicher Declination auf der Universitäts-Sternwarte in Christiania angestellt, som han i 1888 utgav sammen med Carl Fredrik Fearnley. Dets hovedresultat inngikk i den store stjernekatalogen utgitt av Det astronomiske selskapet. Sammen med Henrik Mohn utgav Geelmuyden i 1876 Elementær lærebog i astronomi. Denne var i en lengre tid lærebok ved de skandinaviske universitetene. Et nytt og fullstendig omarbeidet opplag av dette arbeidet ble utgitt av Geelmuyden alene i 1908.

Han var i 1892–1920 redaktør av den offisielle norske almanakk.

Under en skitur i Nordmarka gikk Geelmuyden gjennom isen i tjernet Helgeren og druknet. Han ble 76 år gammel.

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *