19 mai åpnet Romberggata for toveistrafikk igjen.

 

 

I Larvik kommune er det fire typer veier:

  •   Riksveier (Rv 40 og E18) som Statens vegvesen har ansvar for.
  •   Fylkesveier som Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvar for.
  •   Kommunale veier som kommunen har ansvar for.
  •   Private veier som private har ansvar for.

Denne veinormalen gjelder for veier som kommunen skal eie, drifte og vedlikeholde. Private veier skal driftes og vedlikeholdes av brukere av veien, jamfør veiloven § 54.

Hvis Romberggata er definert som «Samlevei » så skal bredden være 10 meter i følge forskriftene.

  1. Samlevei: Forbindelsesvei innenfor områder, veier til boligområder, veier med buss- trafikk eller veier til andre offentlige anlegg (idrettshall og baner/skoler, større kultur- bygg og lignende).

Les hele Veinormen i Larvik kommune her, Veinormal-larvik-kommune-vedtatt-april-2021

Vi observerer nå at Romberggata har blitt så trang at det er problematisk for lastebiler å møte hverandre i gaten. Samtidig ser vi at fortauet mot bygningen i Grandkvartalet har blitt nesten like bred som gaten.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *