Larvik kommune v/ virksomhet byggesak mottok tirsdag 7 juni 2022 en telefon om at det skal ha blitt utført sprengningsarbeider på en eiendom på Malmøya i Larvik.

Det ble gitt rammetillatelse og igangsettingstillatelse for riving og gjenoppføring av fritidsbolig henholdsvis 02.12.2020 og 26.05.2021. Sivilarkitekt Bente Kronen AS står oppført som ansvarlig søker.

Tilsynsjurist Caroline Ralle skriver dette i varselet til Bente Kronen AS:

«Søknad gjelder at eksisterende hytte med anneks rives, da disse byggene er i dårlig stand. Det skal videre gjenoppføres fritidsbolig. Eksisterende fritidsbolig og anneks har et oppgitt bruksareal (BRA) på 84,3 m2 og bebygd areal (BYA) på 96,6 m2. I ny revidert søknad vil den nye fritidsboligen få BRA 84,3 m2 og BYA 94,0 m2. BRA er i revidert søknad uendret og forblir det samme som før, mens BYA reduseres med 2,6 m2. Det er tenkt en kjeller under hytta, uten måleverdig areal. Det opplyses at det ikke skal gjøresirreversible terrenginngrepog at høyde i kjeller skal være under 1,90 m, ikke tellende BRA.» (vår utheving) Les hele brevet her.

«Vi ber om en tilbakemelding på hvorvidt det er utført irreversible terrenginngrep i form av sprenging. Dersom dette er tilfelle, ber vi om en beskrivelse av omfanget (m3) og hvor det er sprengt. Vi ber om at beskrivelsen suppleres med bilder fra stedet.»

Ansvarlig søker Bente Kronen AS svarer allerede opp Larvik kommune 13 juni 2022. Og hun konkluderer med dette i slutten av brevet:

«Jeg er bedt om å vurdere om de utført sprengingsarbeidene er i tråd med hva som er søkt om og godkjent. Jeg mener at fasade øst viser hvordan terrenget prosjektert. Tegningene viser også en kjellerdel med høyde under 1,90 m.»

«I min beskrivelse som fulgte endringssøknaden står det: «Det fastholdes at det skal ikke brukes irrevisible terrenginngrep og at høyde i kjeller skal være under 1,90 m.» Den første delen av setningen er ikke helt dekkende, ettersom det har vært nødvendig å sprenge noe mer enn det som er beskrevet. Disse opplysningen har vi mottatt denne våren, og jeg tok umiddelbart kontakt med byggesak.»

«Jeg mener fremdeles at disse terrenginngrepene ikke må søkes om da terrenget blir tilbakeført med oppfylling av jord og steinmasser, natursteinsmurer og beplantning.» Les hele brevet fra Bente Kronen AS her. 

Det er også lagt med bilder som viser FØR sprenging.  Og bilder som som viser ETTER sprenging. 

Til info så er ikke dette første gangen Larvik kommune oppdager mulige ulovligheter på Malmøya.

I oktober 2019 sendte daværende byggesakssjef Cathrine Wærvågen ut dette brevet.  til ansvarlig søker Raugland AS.

Etter 6 måneders mailutvekslinger som kan leses her så ble saken avsluttet i april 2020. Les brevet her.

Denne hytten ble forøvrig omtalt i lokalavisen 29 juli 2018 og du kan lese saken her. 

Det blir spennende å se hva Larvik kommune gjør med den nye saken som nå er i gang. Blir det denne gangen utført tilsyn?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *