Når det gjelder InterCity blir det nå foreslått fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg.

Det skal gå to tog i timen mellom Oslo og Skien.

Jernbanen i Larvik er 141 år gammel, men den holder fortsatt mål med tanke på InterCity-planene for byen, ifølge Samferdselsdepartementet.

Dermed blir det ingen ny stasjon i Larvik.

Samtidig med å utrede togtilbudet legger departementet opp til at arealer som til nå har vært båndlagt for jernbaneutbygging i flere av byene på Østlandet kan frigjøres til andre formål der det er mulig.

I Larvik skal dagens stasjonsområde beholdes, siden det ikke er nødvendig med ny stasjon for å oppnå målet om to tog i timen mellom Oslo og Skien. Les hele pressemeldingen her.

Det får flere lokalpolitikere i Larvik til å se rødt.

Hvorfor kan ikke Olav Nordheim, Rune Høiseth og Erik Bringedal nå innse at slaget er tapt?

Hvis flertallet av Larviks politikere hadde gått for ny stasjon i Indre havn som var BaneNOR sitt førstevalg, så hadde muligens Samferdselsdepartementet vurdert ny stasjon?

Politikerne tenker økonomi. De ønsker billige alternativer. Selv om det ikke er direkte nevnt, så er trolig økonomi én av de viktigste grunnene til Samferdselsdepartementets nei. Politikerne i Larvik skylder på politikerne i Oslo, men dersom de hadde gått inn for det billigere jernbanealternativet, ville kanskje Samferdselsdepartementet sagt ja. De har spilt kortene galt. Nordheim, Høiseth og Bringedal må bære ansvaret.

De frekkeste var vel SP-politikerne Erling Sande og Kathrine Kleveland, som holdt de lokale partifellene for narr. De viste verken aktelse for dem eller for velgerne. Når de var kjent med en avgjørelse, holdt kjeft om den og bare smilte, er det kvalmt. Her burde det bli oppvask sentralt. Sande og Kleveland burde bli tatt for falsk «markedsføring».

Og fredag 24 juni 2022 tok ordfører Erik Bringedal og Rune Høiseth toget til Oslo for å møte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

NRK skriver følgende på sin hjemmeside:

«Ordføreren i Larvik, Erik Bringedal, er fornøyd med jernbanemøtet med samferdselsministeren i dag. Til tross for at det ikke kom fram noe nytt når det gjelder dobbeltspor gjennom Larvik. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at Intercity-planen har en sprekk på 180 milliarder kroner og at det derfor ikke er rom for å gjennomføre alt man egentlig hadde planlagt.»

Bringedal, Høiseth og Nordheim, kan dere ikke nå innse at slaget er tapt om nye stasjon i Kongsgata som vil rasere hele byen?

(Tegning brukt i saken: Magnor Pettersen. Tegnet på oppdrag fra BL i forbindelse med kommunevalget 2019.)

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *