Saken med ulovlighetene i Larviksveien 19 ble behandlet i planutvalgsmøtet 19. januar 2021. Her fikk alle politikerne en forklaring fra tilsynsjuristen før saken gikk til avstemning.

Her innrømmer da virkelig tilsynsjuristen at det aldri skulle vært gitt rammetilatelse på prosjektet?

Du kan høre hele opptaket fra behandlingen av saken på denne linken.   (Scroll ned til sak 005/21.)

Er det ikke slik at saker hvor det har foregått kameraderi og vennekorrupsjon ALDRI blir foreldet?

Fem politikere sendte 5 februar 2021 inn klage til Statsforvalter på vedtaket fra Planutvalget. «Krav om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-1, over vedtak i sak 005/21 Behandling av klage- Ulovlighetsoppfølging – Arealmessig avvik – Larviksveien 19 ( gnr.5001 bnr.645 i Larvik kommune.

De fem politikerne var Karin Frøyd, Pål Langvik, Linda Marie Johnsen, Steinar Henden og Vinjar Sten Olav Rosendal. Du kan lese hele klagen her, Larviksveien 19-Lovlighetkontroll-PLA-sak-005_21

9 februar 2021 var saken oppe til behandling i Kontrollutvalget.

Dette ble en pinlig behandling etter at et av medlemmene Gjert Gjertsen mener at han er inhabil i saken siden Karin Frøyd var en av fem politikere som hadde krevd lovlighetskontroll av behandlingen av Larviksveien 19. Gjertsen mente han var inhabil i saken siden den samme Frøyd hadde meldt inn en tilsynssak om muligens ulovlig hogst på hans eiendom på Lamøya.

Etter å ha hørt diskusjonen i denne saken så bør muligens noen av medlemmene lese seg opp på reglene rundt inhabilitet?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder om habilitet i kommuner og fylkeskommuner. Veilederen behandler inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven og du kan lese hele veilederen her.

Du kan høre hele behandlingen på denne linken. (Gå inn ca. 42 minutter ut i sendingen.)

Stig Hatlo og Kontrollutvalget lovet vel ny behandling av saken i Larviksveien 19 i møtet 9 februar 2021?

Er ikke dette en sak hvor Kontrollutvalget nå bør kreve full granskning ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *