Aagot Cecilie Holst (født Aagot Cecilie Andersen 29. april 1865 i Larvik, død 22. januar 1928 i Oslo) var forfatter og én av sin tids mest velkjente og produktive oversettere.

Aagot Holst. Foto: Faksimile fra Illustrert biografisk leksikon over kjendte norske mænd og kvinder (1920)

Hennes foreldre var kjøpmann Abraham Andersen og Amalie Mathea, f. Ottesen Faren var født i Porsgrunn, mens moren var født i Christiania. Ifølge folketellingen 1875 bodde Aagot Andersen i et hus i Kongens Gade i Larvik sammen med foreldrene, mormoren, to yngre søstre, to handelsfullmektiger, to tjenestepiker og en tjenestedreng.

Abraham Andersens gård, bygd i 1884. Foto: Mittet & Co.

Hun ble 22. november 1890 gift i fødebyen med kommandørkaptein i marinen Trygve Holst (1863–1930). Han var født i Vefsn i Helgeland. Holst ble senere direktør for Nordre Bergenhusiske Dampskibsselskab 1905–1907 og fyrdirektør fra 1907. Sammen fikk de tre sønner.

Hun var elev ved Larvik kommunale pikeskole 1877–1881, da hun avla middelskoleeksamen. Etter eksamen hadde Andersen et lengre opphold i Tyskland og England, hvor hun opparbeidet seg de nødvendige ferdighetene til å oversette litteratur fra disse landenes språk. Folketellingen 1885 angir at Andersen var «Lærerinde ved Middelskolen» i Horten.

Bente Christensen påpeker i Norsk oversetterleksikon at ettersom Andersen først reiste til utlandet og deretter flyttet hjemmefra 20 år gammel innen hun giftet seg også tydet på at hun var ærgjerrig og selvstendig.

I bibliotekenes oversikter står Holst oppført med over 100 publikasjoner, hvorav de fleste er oversettelser. Hun oversatte stort sett fra engelsk, men også fra tysk og svensk. Holst arbeidet først og fremst med underholdningslitteratur. Selv om hun oversatte noen bøker for voksne, var hun først og fremst virksom på feltet barne- og ungdomslitteratur. Holst oversatte flere eventyr til en enkel og lettfattelig norsk.

I tillegg til å være oversetter skrev hun også egne bøker, først og fremst småvers ledsaget av illustrasjoner utført av ulike tegnere. Sammen med sin yngre søster Asta Andersen, som var en utmerket tegner, utga hun Gunnar og Ada (Søsterens skitsebog II) i 1897. Den eneste lange originalteksten som Holst publiserte var barneboken Magnus Barfot og Stein: en beretning om to smågutter (1905), som kom i flere opplag.

Aagot Holst var medarbeider i tidsskriftet KringsjaaNorsk illustrert Familiejournal og redaktør for juleheftet Julehilsen.

Hun døde 22. januar 1928, 62 år gammel.

Illustrert biografisk leksikon over kjendte norske mænd og kvinder (nb.no) Aagot Holst. Foto: Faksimile fra Illustrert biografisk leksikon over kjendte norske mænd og kvinder (1920)

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *