Mulig at Larvik kommune har en jobb å gjøre med å informere alle de 4980 hytteeierne i kommunen?

Larvik kommune har ansvar for innsamling fra husholdninger og hytter, mens VESAR har ansvar for etterbehandling av avfallet.

Larvik samler inn ulike fraksjoner fra husholdninger og hytter i kommunen: Restavfall, matavfall, papp og papir, plastemballasje, og emballasje for glass og metall.

I tillegg kan befolkningen levere inn EE-avfall, farlig avfall, tekstiler, grovavfall og hageavfall til miljø- og gjenvinningsstasjoner som driftes av VESAR.

Det kastes nesten 25 000 tonn husholdnings- og hytteavfall pr. år og i 2022 er det registrert 4980 fritidsboliger i kommunen. Majoriteten benyttes kun i sommerhalvåret, der antall mennesker økes betydelig i fellesferien.

– Dette er en krevende jobb for våre renovatører og vi vil utvikle tilbudet på hytterenovasjon, forteller Liv Gunvor Backman Knoph, fagkoordinator i Larvik kommune.

I tillegg til å jobbe for effektiv innsamling og økt kildesorteringsgrad, er forsøplingssaker utfordrende for kommunene å få bukt med.

– Dette er et tema det jobbes kontinuerlig med, avslutter Backman Knoph.

Når en ser disse bilende fra Larvik kommunes søppel containere nå i august 2022 så har vel ikke Liv Gunvor Backman Knoph, fagkoordinator i Larvik kommune lykkes med budskapet sitt til alle hytteeiere i kommunen?

Disse bildene er fra Kjerringvikveien og som dere ser så har det blitt hivd søppel bak containerne som er restavfall som skal leveres på VESAR sitt avfallsmottak på Grinda i Larvik.

Eller er det fastboende i kommune som benytter hytteeiernes søppel beholdere til å kvitte seg med søppel som skal leveres på Grinda ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *