I kommunestyret onsdag 14 september 2022 under sak Sak 122/22 Larvik kommune – 2. rapportering 2022 ble det stilt spørsmål fra Venstres representant Karin Frøyd om en ny investeringskostnad på 5 millioner kroner på ombygging av Tanum skole.

Karin Frøyd (V): Foreslår: Kommuneadministrasjonen kommer tilbake til flere alternative løsninger for lokalisering av hjemmetjenesten i Brunlanes.

Både leder av Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring Rune Høiseth og medlem Øyvind Heyn svarte opp spørsmålet fra Frøyd.

Høiseth informerte kommunestyret om at det ikke var gjort et vedtak på dette i utvalget, men at dette var den mest fornuftige løsningen i følge administrasjonen.

Bøkebloggen har fulgt med på diskusjon som har foregått de siste årene om omsorgsleilighetene på Bukta senteret i Stavern. Og vi vet at mange politikere har vært med på møter her og sett de tomme lokalene som ikke blir benyttet i dag.

Hvorfor kan ikke disse ledige lokalene på Buktasenteret brukes til ny lokalisering av hjemmetjenesten i Brunlanes?

På Buktasenteret og i omkringliggende leiligheter i Stavern er det mange brukere av hjemmetjenesten og da er det vel fornuftig å legge basen for hjemmetjenesten på Buktasenteret i sentrum av Stavern?

Bøkebloggen sendte i dag mail til leder av Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring Rune Høiseth og kommunalsjef Guro Winsvold med noen spørsmål om hvorfor Tanum skole er valgt.

Stor takk til Rune Høiseth som svarte opp dette:

«Jeg støtter de vurderinger vår administrasjon har gjort i denne saken. Legger ved noen hovedpunkter som begrunner dette:»
  • Ring 3 består av avd.Brunlanes, Avd.Tanum og avd.Søbakken hjemmetjeneste med ca.60 årsverk.
  • Tanum dekker hjemmetjenestens behov for å samle alle avdelingene for dagens og fremtidens behov ref. Morgendagens hjemmetjenester fra plan til gjennomføring 2021-2026.
  • Tanum ligger midt mellom distriktet Ring 3 har ansvar for. 
  • Tanum dekker behovet for å samle 40 pluss ansatte samtidig(baserom/rapport, kontor/møterom, medisinrom, lager, garderobe)
  • Tanum dekker behovet for å samle 30 pluss tjenestebiler/elbiler. 
  • På Tanum vil hjemmetjenesten dra nytte av samarbeid med de andre tjenestene og organisasjonen som er der ute. 

Bøkebloggen svarte opp Rune Høiseth og Guro Winsvold med noen tilleggsspørsmål for å fortelle litt om planene på Buktasenteret:

«Forstår det slik ut fra tilbakemeldingene at både politikere og administrasjonen har bestemt at det skal brukes 5 millioner på Tanum.»

«Men kan du eller Guro Winsvold svare opp hvilke planer dere har med de ledige lokalene i 1 og 2 etasje på Bukta Omsorgssenter (tidligere eldresenter)? Her ligger jo alt til rette med et stort møterom, kontorer +++.»

Dette ble ikke besvart opp nå i kveld.

 

Kontakt meg gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis du har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *