Det er Larvik kommune som har tildelingsrett til de 29 omsorgsboligene i Bukta borettslag. Her kan du få søke om å få bo hvis du oppfyller kommunens egne kriterier om at du har «spesielle behov» og er «vanskeligstilt på boligmarkedet», slik at du ikke selv klarer å skaffe deg en egnet bolig på annen måte.

Bukta ligger i tilknytning til et kommunalt dagsenter i Stavern.

Men i motsetning til et vanlig borettslag er reglene slik at andelen går tilbake til Larvik kommune når en andelseier dør eller flytter ut.

Bygningen som huser de 29 leilighetene bærer nå preg av manglende vedlikehold. Se bilder tatt 14 september 2022.

Vindu på Bukta Foto: Bøkebloggen

 

Vindu på Bukta Foto: Bøkebloggen

 

Vindu på Bukta Foto: Bøkebloggen

 

Vindski på Bukta Foto: Bøkebloggen

Lisbeth Eikenæs er styreleder i Bukta borettslag. Hun bor ikke der selv, men er oppnevnt av Larvik boligbyggelag, som er forretningsfører for borettslaget. Eikenæs er også styreleder i to andre borettslag i Vestfold-byen.

Overfor Handikapnytt i oktober 2020 avviste Lisbeth Eikenæs at Bukta var preget av bygningsmessig forfall.

– Vi er på befaring nesten hvert år, og jeg vil ikke påstå at vedlikeholdet er dårlig, sa hun til Handikapnytt.

Les hele saken i Handikapnytt her. 

Vi ser i oversikten fra Brønnøysundregisteret at Eikenæs nå er styreledere i fem boligselskaper i Larvik.

Hva sier styreleder, politikere og ledelsen i Larvik kommune når de ser disse bildene nå i 2022?

Bøkebloggen sendte i dag innlegget til leder av Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring Rune Høiseth og styreleder Lisbeth Eikenæs for å kommentere saken.

Takk til Rune Høiseth for rask tilbakemelding og her er tilbakemeldingen:

«Det ble avholdt et møte 7 april 2022 hvor aktører fra Borettslaget, brukere og kommunen deltok. Der ble ansvarsforholdet tydelig avklart.»

«Bakgrunn for møtet var tidligere møte mellom beboere og blant annet Larvik kommune i februar 2020 og brev fra borettslaget ved LABO 26.10.2021 hvor det ble redegjort for de utfordringene man står overfor.»

Borettslaget peker særlig på følgende forhold:

– Begrepet omsorgsbolig er misvisende.

– Flere som får tildelt bolig i Bukta burde trolig hatt annen type omsorgsplass, noe som belaster borettslaget og beboerne på Bukta.

– Det er stort etterslep på vedlikehold – dette gjelder både fellesarealer og de enkelte leilighetene.

– Det er behov et styre i sameiet.

«Bukta er etablert som et borettslag og interne forhold i borettslaget reguleres av borettslagsloven og borettslagets vedtekter. Ansvaret for vedlikehold er delt mellom borettslaget og andelseierne. Hvor borettslaget er ansvarlig for fellesarealer, mens vedlikehold av den enkelte bolig er andelseiernes ansvar.»

«Når det gjelder veien videre og status der , må leder av borettslaget uttale seg . Jeg vet bare hva det var enighet om, men er ikke oppdatert på status.»

Takk også til styreleder Lisbeth Eikenæs for svar og her er hennes tilbakemelding:

«Vil bare komme med litt informasjon, når det gjelder Bukta borettslag.»

«I tillegg til møte 07 april-2022 har det også vært et møte mellom Larvik kommune og Bukta borettslag 02 juni 2022 hvor blant annet vedlikeholdsplan var en av sakene, så man er klar over de sakene du påpeker på bildene.»

«Det har også vært en befaring om vedlikehold i juni mnd. med avd. Prosjekt og boligutvikling i LABO.«

«Kan også informere om at det nå skal være et styremøte i sameie, hvor igjen dette kommer opp, så dette blir fulgt opp.»

 

Kontakt meg gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis du har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *