Knut Mølbach (født 17. februar 1939 i Tønsberg) er tidligere prest. Foreldrene var bokholder i Norges Bank, Einar Mølbach (1898–1985), og husmor Mathilde, f. Skjæveland (1910–2010). Faren ble født i Hamburg, Tyskland, og moren ble født i Stavanger. Barndomshjemmene var først «Sofienborg» (Stikkveien 3) og deretter «Vestheim» (Welhavens vei 5) på Nanset. Einar Mølbach kjøpte i 1954 «Lita» (Greveveien 61).

Knut Mølbach Foto: Bøkebloggen

Knut Mølbach giftet seg pinseaften 1963 med jordmorelev Sigrun Thanum (1938–) fra bruksnummer 22 («Fredvang») under gården Jordet i Brunlanes. Sammen fikk de to sønner.

Einar Nord skrev i Østlands-Postens utgave av 31. august 1949 om Sirkus Dixi på Nanset: «Klovnene er fine, roper en av tilskuerne. Så blir vi presentert for Odd Jacobsen og Knut Mølbach. De er tilsmurt i ansiktet etter beste mønster. De kunne nesten gå for å være representanter for en eller annen krigersk røverstamme. Hvis det bare ikke var for det at de i bunn og grunn så altfor fredelige ut.» Jacobsen, Mølbach og Finn Skalleberg hadde også turnprogram.

I skirennet for elever ved Nanset skole, som ble avholdt i februar 1950, ble Mølbach nummer fem i langrenn for gutter i femte klasse. Han ble nummer fire i langrenn for gutter i syvende klasse i Nanset skoles skirenn i februar 1952.

Mølbach var i 1951 én av seks elever ved Nanset skole klasse 6B som samlet inn NOK 246.98 gjennom en utlodning til inntekt til kreftsaken. Elevene oppførte komedien Onkel Max på avslutningsfesten til sommeren.

Mølbach ble senere tilknyttet Larvik K.F.U.M., hvor pastor Ragnar Gunnestad var et stort forbilde for ungdommene. Mølbach spilte rollen som «kubikksjarmøren» – med motorsykkel – under ungdomsjuletrefesten til «Trekanten» i Larvik KUF 30. desember 1960. Han samtalte med en eldre mann om ungdom før og nå i et fiktivt TV-program.

Mølbach begynte å studere teologi ved Menighetsfakultetet i Oslo i 1957. Han tok teologisk embetseksamen under høstsemesteret i 1963 og avla praktisk teologisk eksamen i 1964. Mølbach ble ordinert til prest i Larvik kirke av biskop Dagfinn Hauge tredje juledag 1964. Han avtjente verneplikten som feltprest på Heistadmoen ved Kongsberg.

Tjølling kirke Foto: Bøkebloggen

Mølbach ble utnevnt til idrettsprest for Larvik prosti i perioden 1967–1970. Han ble 3. desember 1967 innsatt i stillingen som hjelpeprest i Tjølling av prost Sunde. Mølbach skulle først og fremst arbeide i Østre Halsen krets og kom til å bruke Østre Halsen kapell, som var vigslet til kirkelige handlinger. Han var fram til 1974 lærer ved Larvik gymnas. I september samme år begynte Mølbach i stillingen som vikarierende hjelpeprest ved sjømannskirken i Antwerpen. Han var i februar 1975 på plass som sjømannsprest i Montreal. I 1977 overtok Mølbach stillingen som prest ved Den norske sjømannskirken i Brooklyn i New York City. Han ble i statsråd 23. februar 1979 utnevnt til residerende kapellan i Larvik og ble 7. oktober 1979 innsatt i sitt embete av prost Dybvik.

Larvik kirke Foto: Bøkebloggen

Han begynte i stillingen som kretssekretær i Vestfold og Grenland krets av Norges Kristelige Ungdomsforbund etter nyttår 1966. Mølbach var medlem av barnevernsnemnda i Tjølling kommune 1968–1974. Han hadde idéen og initiativet da Tjølling Ten Sing ble startet i 1969. Mølbach var gruppens leder fram til 1974. Han fungerte som kontaktmann i det utvalget for Vestfold, som i 1973 ble nedsatt for å bidra til et tilfredsstillende samarbeid mellom kirke og idrett. Mølbach var også medlem av den menighetsråd-oppnevnte bygge- og finansieringskomitéen for en arbeidskirke på Østre Halsen. Han ble valgt til å delta på det 22. kirkelige landsmøte i Oslo 25.–28. oktober 1973. Mølbach ble under årsmøtet 16. mars 1974 valgt til medlem av styret til Vestfold og Grenland krets av Norges Kristelige Ungdomsforbund.

Mølbach var i 1980 medlem av Larvik Menighetspleies styre. Han var 1981–1983 – sammen med Kåre W. Pedersen – formann for Larvik KUF. Mølbach var medlem av styret til Kirkens S.O.S. i Vestfold fram til 1983, da han frasa seg gjenvalg. Mølbach ble under et møte i Festiviteten 18. februar 1985 valgt til medlem av hovedkomitéen for «Kulturaden». Han representerte kirken.

Mølbach var i 1981 en tid fungerende prost. Den Norske Sjømannsmisjonen vedtok på sitt hovedstyremøte 26. februar 1982 å ansette Mølbach i stillingen som Norges første prest for oljearbeiderne i Nordsjøen. Han tiltrådte 20. mai 1982 og sluttet i 1984. Mølbach hadde da permisjon fra stillingen som residerende kapellan i Larvik. Mølbach pendlet mellom oljeplattformene Ekofisk, Statfjord, Valhall og Frigg.

Mølbach ble valgt til styremedlem i Larvik Kringkastingslag under stiftelsesmøtet 13. mai 1985. Han trådte ut av styret i 1986. Mølbach var dagsansvarlig (kanalvert) i Radio Larvik i 1985 og programleder for Kirkemagasinet 1985–1986.

Han fratrådte embetet som residerende kapellan i Larvik 31. januar 1986. Mølbach var sjømannsprest i Pusan i Sør-Korea 1986–1987. Han tiltrådte stillingen som Nordsjø-prest i november 1987 med virke på oljeplattformene Gullfax og Oseberg.

Mølbach ble 7. april 1995 innsatt i stillingen som prest i Bastøy kirke av biskop Sigurd Osberg. Det var den første presteinnvielsen som fant sted på øya. Stillingen var opprinnelig prest 60 % tid på Bastøy fengsel og 40% på Sem kretsfengsel. Senere ble det full stilling på Bastøy fengsel. Erik Såheim skrev i boka Landsbyfengslet på Bastøy (2018) at Mølbach tok et kreativt og betydningsfullt initiativ som fortjener å nevnes. I samarbeid med Våle menighet etablerte han et «blandet» kor hvor innsatte fra Bastøy sang de fleste basstemmene og Våle menighet først og fremst sto for sopranstemmene.

Han var – ifølge Østlands-Postens medarbeider Dag Gjærum – en «utradisjonell og forfriskende» konferansier under Larvik Ungdomsmusikkorps’ konsert 14. april 1991 i forbindelse med 70 års-jubileet. Mølbach holdt hovedtalen i Bøkeskogen 17. mai 1993. Han ledet formiddagens festarrangementer i Bøkeskogen 17. mai 1996 og 17. mai 1997.

Mølbach skrev avsnittet Nanset – mitt barndoms «Paradis» i boka Muntre sprell og ville kast, som ble utgitt i 2004.

Mølbach ble pensjonist i 2004.

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *