Olav Hole (født 1. oktober 1896 i Grytten, Romsdal, død 6. mai 1942 i Kirkenes) var lærer, forsikringsagent og fiolinist. Foreldrene var lærer i folkeskolen, Oluf Olsen Hole (1871–1950) og Lina Marie Larsdatter, f. Tonberg (1868–1929), som drev husgjerning. Faren ble født i Grytten, og moren ble født i Ålesund.
Olav Hole var brorsønn av kirkesanger i Tjølling, Olaus Hole.

Olav Hole Foto fra Fra Stenstadvold: Lærerne som falt 1940–1945 (1949)

Ifølge folketellingen 1920 bodde Olav Hole på «Skovly» (bruksnummer 18 under gården Gloppe, Snarveien 3A).

Snarveien 3A. Olav Holes bosted i 1920 Foto: Bøkebloggen

Hole eide fra 1936 «Vikinghaugen» (bruksnummer 24 under gården Kaupang Søndre, Kaupangstranda 1).

«Vikinghaugen», Kaupangstranda 1. Olav Holes bosted i 1936 Foto: Bøkebloggen

Han giftet seg 6. juli 1933 med Elisabeth Steen (1903–1971) fra «Fjellheim» (bruksnummer 24 under gården Gloppe, Rekkeviks gate 4). Sammen fikk de en datter.

Hole tok examen artium og lærerskoleeksamen. Tjølling skolestyre ansatte 3. juli 1920 ham til lærer ved Østre Halsen skole. Hole ga også undervisning i engelsk ved framhaldsskolen.

Han ble arrestert av lensmannen i Tjølling 20. mars 1942, fordi han hadde sendt inn en protest mot medlemskap i det nazistiske Lærersambandet. 1100 mannlige lærere ble arrestert. I april og mai 1942 ble 641 av dem sendt til Kirkenes. Sammen med kollegaer ble Hole der satt til laste- og lossearbeid. I en ulykke om bord på M/S «Harmut» 6. mai 1942 mistet han livet etter et fall på 15 meter ned i lasterommet.

Hole ble gravlagt i Kirkenes 12. mai 1942. Han ble stedt til hvile på Tjølling kirkegård 30. april 1946, og Kristi himmelfartsdag 1947 ble en vakker minnestein avduket på graven hans.

Hole fikk Lærer Holes vei i Oslo oppkalt etter seg i 1951.

Fra sine tidligste barneår viste Hole at han hadde talent for musikk. Allerede som smågutt gjenga han korsatser og musikkstykker etter hukommelsen på orgelet. Hole gikk etter hvert over til å dyrke fiolinen. I Larvik ble han med i et orkester som førstefiolinist. Hole opptrådte også ved ulike tilstelninger i Tjølling som solist eller sammen med pianister som Abraham Holhjem, Oscar Hansen, Kirsti Hole og Leif Holst. Hole var dirigent for Østre Halsens godtemplarsangkor, som ble stiftet i 1935.

I årene 1930–1933 ble det trykt annonser i lokalavisene for forsikringsselskapet Norge A/S, der Hole var oppført som agent for Tjølling.

Hole var kasserer i styret til Østre Halsen skoles guttekorps og styreformann for folkeboksamlingen i Halsen krets.

Han døde 6. mai 1942, 45 år gammel.

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *