Som en kvinnelig kunde uttalte i Distriktsnyheter NRK Vestfold og Telemark 17. oktober 2022 på reporterens spørsmål om hva det vil betyr for Larvik, hvis Abrahamsen kjøttforretning blir borte: Da går litt av sjela bort

Thorstein Andreas Abrahamsen (født 8. august 1905 i Drøbak, død 5. april 1986 i Larvik) var slakter og pølsemakermester. Foreldrene var Jens Arnoldus Abrahamsen (1869–1933) og Anna Mathilde, f. Gullerud (1877–1941). Faren var født i Hurum, og moren var født i Frogn.

Thorstein Andreas Abrahamsen. Foto gjengitt med tillatelse av Thørbjørn Abrahamsen.

Jens Anton Abrahamsen åpnet i 1879 en kjøttforretning i Drøbak. Den nest eldste av hans seks barn, Jens Arnoldus Abrahamsen, var utlært til garver, Han ombestemte seg og gikk inn i firmaet, som han drev sammen med sin far fram til dennes død 18. mai 1908. Deretter drev Jens Arnoldus Abrahamsen alene fram til han døde 25. august 1933. Hans eldste sønn, Alfred Johan Abrahamsen, overtok kjøttforretningen i Drøbak.

Den nest eldste, Thorstein Andreas Abrahamsen, åpnet 4. november 1929 en kjøttforretning i Larvik med en startkapital på NOK 5.000, som han hadde lånt av sin far. Han overtok Axel Severin Andreassens kjøttforretning i underetasjen til nåværende Øvre Torggate 6A.

Øvre Torggate Foto: Bøkebloggen

Abrahamsen fortalte i et intervju med Einar Nord, som sto på trykk i Østlands-Postens utgave av 3. november 1979, at han egentlig ikke skulle kjøpe forretningen i Larvik, men bare sette den i gang inntil storebroren skulle komme for å drive. Slik ble det ikke.

Thorstein Andreas Abrahamsen giftet seg 24. november 1929 med Azora Linea Johannesen (1906–1967) fra Hurum. Han tok henne med seg til Larvik for at hun skulle drive forretningsdelen, mens han skulle styre pølsemakeriet. I 1933 flyttet lokalene til Kongegata 18. Abrahamsen kjøpte i 1936 eiendommen for NOK 50.000, som var en anselig sum på den tiden. Da hans hustru døde i 1967, fikk sønnene Jens Andreas Abrahamsen og Fritz Asbjørn Abrahamsen hver sin tredjepart i firmaet. Ved årsskiftet 1975/1976, trakk Thorstein Andreas Abrahamsen seg ut som eier, men fortsatte i firmaet.

I sine yngre år drev han med boksing. Abrahamsen ble utnevnt til æresmedlem av Vestfold Mesterlaug for slaktere og pølsemakere.

Abrahamsen døde 5. april 1986, 80 år gammel.

Morten Bakkeli

Butikken i Kongegata. Foto: Bøkebloggen

Blide jenter i butikken Foto: Bøkebloggen

En av sjefene Foto: Bøkebloggen

Slakter Abrahamsen Foto: Bøkebloggen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *