I kommunestyret førstkommende uke skal det stemmes over om utvalgsmøter skal streames. Saken var oppe i formannskapet sist uke og der ble det enstemmig om å følge kommunedirektørens forslag. Det vil si at de ikke ønsket streaming av møter.

I KST-sak 108/22 ble det bevilget NOK 100 000,- til streaming av hovedutvalgsmøtene. Kommunedirektøren ber i denne saken kommunestyret om en avklaring for hvordan midlene skal brukes.

Bevilgningen er ikke tilstrekkelig til å dekke kostnadene til streaming av fire parallelle møter på fire ulikelokasjoner. Dette krever betydelige investeringer i utstyr. Skal man forlenge bevilgningen utover 2022 må man også ta høyde for personalressurser, økt datamengde, teksting av sendingene og vedlikehold av utstyr.

En av de store investeringene er knyttet til mikrofoner og lyd. Kommunedirektøren mener god lyd er en forutsetning for at streaming av politiske møter skal være fordelaktig og ha nytteverdi for potensielle seere.

Kommunedirektøren mener den mest hensiktsmessige måten bevilgningen kan brukes på, er å utvikle andre former for innholdsproduksjon knyttet til politiske møter i 2022. Innholdsproduksjonen vil ha som mål å øke interessen og kunnskapen om politiske møter og saker i Larvik.

Eksempler på tiltak kan være videointervjuer med administrasjon og folkevalgte om hvilke saker som skal behandles, grafiske fremstillinger av saker og saksgang osv.

Kommunedirektøren anbefaler derfor at de avsatte midlene til streaming av møter i utvalgsmøter blir brukt til innholdsproduksjon i løpet av 2022 som kan øke oppslutningen om utvalgenes saker og arbeid.

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

Kommunestyret ber kommunedirektøren benytte de avsatte midlene til streaming av møter i folkevalgte organ til innholdsproduksjon som kan bidra til økt oppslutning om utvalgenes saker og arbeid. Les hele dokumentet her. 

Etter å ha opplevd siste ukes hendelser i Planutvalget så er det ikke nå på tide å streame alle møter fra dette utvalget?

Alle vet at dette er det utvalget hvor medlemmene blir kontaktet av utbyggere / tiltakshavere for å påvirke saker som er avslått av administrasjonen. Og det er ofte store utbyggingsprosjekter hvor en ekstra etasje for en utbygger kan bety millioner ekstra i fortjeneste ved at utvalget gir dispensasjoner fra lover og regler.

Så start med streaming av Planutvalget nå og så må det settes av penger til de andre utvalgene senere.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *