I sin Vestfold-film kombinerte Holhjem realfilm med tegnefilm, og i den sammenheng ble Walt Disneys navn trukket fram i Sandefjords Blad.

Abraham Edvin Holhjem (født 31. desember 1896 i Brunlanes, død 22. juni 1957 i Sandar) var folkeskolelærer, skolestyrer, organist og smalfilmer. Han var meget interessert i skolefilmer og var en foregangsperson på dette i Vestfold. Foreldrene var skipsmaskinist Børre Børresen [Holhjem] (1869–1937) og Anna Mathilde Andersdatter (1866–1953). Begge var født i Brunlanes.

Abraham Holhjem. Foto: Faksimile fra Lien Sande skole 150 år

Faren eide bruksnummer 3 under gården Holhjum Mellom 1900–1914. Han flyttet da til «Langholt» (bruksnummer 10 under gården Amundrød), som han eide 1907–1917.

Ifølge folketellingen 1920 var Holhjem bosatt i den kommunale lærerboligen «Fjeldvang» (bruksnummer 40 under gården Østby Nordre) i Tjølling.

Han giftet seg i 1927 med lærerinnen Aaste Forberg (1896–1984). Hun var født i Bø i Telemark. Paret bodde i «Ekeli» (bruksnummer 94 under Sandar prestegård, Sandarveien 12).

Holhjem hadde lærereksamen fra Notodden i 1917. Han studerte ett semester ved Botanisk laboratorium, Universitetet i Oslo.

Abraham Holhjem. Gjengitt med tillatelse av Sande skole

Tjølling skolestyre ansatte Holhjem 18. februar 1920 som lærer ved Kirkefjerdingen skole. Han var lærer og organist ved Sande skole i Sandar 1921–1942 samt førstelærer/skolestyrer og organist samme sted 1. juli 1942–22. juni 1957. Kombinasjonen lærer–organist kom i 1878, da Johan Arnt Sannerud ble tilsatt og varte fram til Holhjem døde i 1957.

Bjørgulv Lien skriver i boka Sande skole 150 år at skolen gjennom sine ledere, blant annet Holhjem, hadde nådd en høy pedagogisk standard og gitt den en sterk grad av administrativ stabilitet. Han skriver også at Holhjem konstruerte meget instruktive fysikkapparater laget av enkle hverdagsting. Med litt boring og lodding kunne en fiskebollboks omskapes til en dampmaskin. Holhjem demonstrerte også sine selvlagede apparater i møter med lærere på andre skoler, slik at det ikke bare var på Sande skole at de ble tatt i bruk i undervisningen. Det kunne selvfølgelig ikke bli snakk om noen masseproduksjon.

Holhjem var også en foregangsmann da det gjaldt bruk av filmer i undervisningen. I mellomkrigstiden var mange motstandere av dette. Holhjem tok også initiativet til og bygde opp skolefilmsentralen i Sandar, som holdt til på Sande skole. Han ble 23. februar 1948 valgt til medlem av Sandar skolefilmnemnd og 6. februar 1951 valgt til formann for Vestfold skolefilmnemnd.

Sang var et viktig fag for Holhjem. I 1949 fikk han låne det nødvendige utstyret, og syvendeklassingene sang inn en grammofonplate.

Musikkinteressen lå i slekta. Da faren kjøpte et husorgel da sønnen var syv år gammel, ble det stor stas. Det var faren som ble Holhjems første musikklærer. Han ga ham grunnlaget og lærte ham notene. Senere kjørte faren sønnen til Larvik, der han hadde en del timer med fru Thams.

Da Holhjem var blitt 15 år gammel, fikk han anledning til å begynne på Musikkonservatoriet, der han var ett år. Som lærer i teori hadde han Geburg Aasland. Så kom tiden ved lærerskolen, der han var fritatt for musikkteori, musikk og sang. I 1923 – etter at Holhjem hadde tiltrådt som lærer i Sandar – hadde han to semestre ved konservatoriet for å få sin organisteksamen. Hans lærere var Arild Sandvold og Peter Lindemann. Holhjem var organist i Tjølling kirke 1918–1921 og Sandar kirke 1921–1956.

Tjølling kirke Foto: Bøkebloggen

Sandar kirke. Foto: Paul A. Røstad

Han var også dirigent for Sandefjord og Sandar Kristelige Ungdomsforenings Sangkor i cirka tre år.

Holhjems første film var en serie opptak fra Sandar, som delvis ble laget i krigens siste år og nok var preget av dårlig tilgang på filmmateriale. En ny Sandar-film ble ferdig i 1948. Året etter kom fargefilmen Vestfold i sol og sommer. Holhjem og lærer Jon Aasen tok opp filmen Gløtt fra From (1950) i det som da var From skolekrets. Med Brann til Palmenes land var en film fra en tur gjennom Europa, Middelhavet og Nord-Afrika med K.F.U.M.s båt «Brand V» våren 1950. I 1951 kom Til fjells i Telemark, som ble laget i samarbeid med sønnen Bjarne. Samme år kom det også en sørlandsfilm, i 1952 en film fra Lifjell og i 1955 Midnattsolens land.

Holhjem fikk i 1953 i oppdrag av Vestfold skolefilmnemnd å lage en Vestfold-film for skolebruk. Den ga et tverrsnitt av fylkets mangfoldige næringsliv, samtidig som dets historie ble viet en bred plass. Holhjem kombinerte i Vestfold-filmen realfilm med tegnefilm. Den forelå ferdig i februar 1956.

Holhjem ble på årsfesten 18. september 1932 valgt til medlem av Sandefjord og Sandar Kristelige Ungdomsforenings styre.

Han døde 22. juni 1957, 60 år gammel.

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *