Ivar Hvitstein, mangeårig ansatt i Holt Musikk, spurte meg 26. oktober 2022 om jeg kunne finne ut noe om Alf C. Holst. Jeg leste om ham og syntes at han var interessant. Jeg bestemte meg for å skrive en artikkel.

Alf Constantin Holst (født 12. mars 1885 i Risør, død 6. januar 1970) var musiker (kornett og fløyte), korpsdirigent samt musikkhandler. Foreldrene var boktrykker Jacob Eriksen Holst og Eleonore Marie, f. Pedersen. Faren ble født i Lier, og moren ble født i Kristiansand.

Alf C. Holst som ung. Bilde stilt til disposisjon av grandnevø Tor Martin Jacobsen

Folketellingen 1900 oppga at Holst bodde sammen med sine foreldre og søsken på «Rughagen» i Holt kommune i Aust-Agder, og at han var i brigademusikken i Kristiansand.

Overconst. Trompeter ved 1. Linjebjergbatteri, Alf Constantin Holst, ble 7. september 1906 ansatt ved Marinens Musikkorps i Horten. Han giftet seg med Dagny Azora Brynhildsen (1891–1975) fra samme by. De fikk sønnen Leif Eugen og datteren Kari Eleonore. Holst flyttet i 1916 fra Horten til Nanset. Ifølge folketellingen 1920 bodde han sammen med hustru og barna i «Vestgård» (Welhavens vei 20). Holst kjøpte i 1930 Øvre Torggate 1.

Wellhavens vei 20 Foto: Bøkebloggen

Han var 1916–1920 ansatt som kasserer i Larvik Sparebank. Holst åpnet 1. desember 1920 sin musikkhandel – under firmanavnet Alf C. Holst – i Øvre Torggate 1.

Kunngjøring i Norsk Kundgjørelsestidende 1. desember 1920: kunngjøring av etablering av eget firma i Larvik under navnet Alf C. Holst.

Øvre Torggate 1. Foto: Morten Bakkeli

Grammofon kjøpt hos Alf C. Holst ca år 1940.Foto: Stig Richard Bengtsson

Grammofon kjøpt hos Alf C. Holst ca år 1940.Foto: Stig Richard Bengtsson

Det var Oscar Meier-Hansen og Holst som hadde gjort forarbeidet til det møtet, som ble avholdt på Romberggata skoles gymnastikksal 26. april 1917, hvor Larvik Guttemusikkorps ble stiftet. Holst var dets dirigent fram til han la ned taktstokken i 1922.

Alf C. Holst var dirigent for Larvik Guttemusikkorps. Foto stilt til disposisjon av Jan Einar Bredal

Han ble i 1915 medlem av Borgermusikken, ble dens dirigent i 1919 og sluttet ved 100-årsjubileet i 1949. Ifølge boka Musikkorpsene i Norge (1949) var Holst den som hadde satt dypest spor etter seg og som på mange måter fikk organisert korpset i mer tidsmessige former.

Han var dirigent for Agnes Musikkorps fra 1923 til høsten 1943. Holst var også dirigent for Agnes Tændstikfabriks hornorkester.

Alf C. Holst. Foto stilt til disposisjon av grandnevø Tor Martin Jacobsen.

Han fikk samlet et janitsjarorkester på ikke mindre enn 35 mann, som spilte på en konsert avholdt på Munken kino 26. april 1937 i forbindelse med arbeidet for å oppføre et Wisting-monument i Larvik.

I 1920-årene var det Holsts Hornsekstet som sørget for musikken på skøytebanen til Idrettsforeningen Fram.

Under et møte 7. oktober 1931 ble Holst – med akklamasjon – valgt til formann for styret til Orkesterforeningen av 1931. Orkesteret ble dannet i april 1931 og hadde sin første opptreden under en matiné 1. mai samme år.

Holst spilte fløyte i Larvik Byorkester, som ble stiftet i 1947.

Holst var medlem av Hjemmefrontens gruppe «Fama» i Larvik. Han ble arrestert 19. februar 1945 og satt i Berg interneringsleir i daværende Sem kommune fram til frigjøringen 8. mai 1945. Holst overtok ledelsen av orkestret «Flat Lus Band», og han både harmoniserte, dirigerte og selv spilte med. Orkestret hadde blitt startet innunder julen 1944 etter at fangene hadde fått anledning til å skrive etter instrumenter. Navnet skrev seg fra at én av musikerne skulle ha overført noen av disse krypene til Berg.

Ved kommunestyrevalget i 1925 var Holst ført opp på en 13. og 14. plass på Hedrum arbeideres samlingsliste, men ble ikke valgt inn. Holst var ved kommunestyrevalget i 1934 ført opp på Larvik huseieres liste og ble ikke valgt inn nå heller. Holst ble imidlertid første varamann. Formannskapet i Larvik kommune valgte ham 6. februar 1946 som medlem av musikkomitéen.

Larvik Guttemusikkorps påtok seg i samarbeid med korpsene på Nanset, Østre Halsen og Stavern å arrangere guttemusikantenes landsstevne 29. og 30. juni 1946. Holst ble medlem av hovedkomitéen og musikkomitéen.

I anledning Larvik bys 275-årsjubileum høsten 1946 ble han av formannskapet 13. februar 1946 valgt som medlem av jubileumskomitéen. Et salongorkester under ledelse av Holst spilte en rekke musikknumre under lunsjen i Herregården på jubileumsdagen 29. september 1946, der kong Haakon VII var tilstede.

Holst ble 19. november 1943 valgt som medlem av forstanderskapet til Larvik Sparebank og møtte siste gang der 28. november 1963. På dets møte 4. desember 1947 ble han valgt som medlem av kontrollkomitéen. Holst fraba seg gjenvalg på møtet 28. november 1957.

Attest skrevet av direktør i Larvik Sparebank, Gustav Iversen.

Han ble på generalforsamlingen 11. mars 1955 valgt som medlem av styret til Larvik og Omegns Huseierforening.

Holst døde 6. januar 1970, 84 år gammel.

En stor takk til grandnevø Tor Martin Jacobsen, Jan Einar Bredal og Stig Richard Bengtsson for å ha stilt bilder til disposisjon.

 

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *