Christian Wilhelm Schrøder Jensen (født 9. september 1905 i Larvik, død 22. september 1982) var baker- og konditormester. Foreldrene var vintapper Fredrik Wilhelm Jensen (1870–1945) fra Ringsted i Danmark og Inga Anette, f. Isachsen (1873–1952) fra Larvik.

Adressen var fødselen var Linaaes gate. Ifølge folketellingen 1910 bodde Christian Schrøder Jensen sammen med sin familie på samme adresse. Fredrik Wilhelm Jensen kjøpte i 1911 Prinsens gate 12, og Christian Schrøder Jensen kjøpte den i 1938 av sin far. Christian Schrøder Jensen eide 1945–1952 Håkons gate 38. Han var i 1956 én av to kjøpere av tomta til «Åsroa» (nåværende Sportsveien 19–21) på Nanset og lot oppføre en vertikaldelt tomannsbolig der.

Linnaaes gate Foto: Bøkebloggen

 

Linnaaes gate  Foto: Ulånt fra Per Schrøder Jensen

Han giftet seg 16. november 1929 med Borghild Marie Olsen (1904–1991). Hun var fra Kragerø, men kom til Larvik som 15-åring. Sammen fikk de to sønner.

Det var mye av en tilfeldighet som gjorde at Jensen ble baker. Han fortalte nærmere om det i et intervju med journalist Eva Aaserud, som kom på trykk i Østlands-Postens utgave av 3. januar 1977: «Jobbene vokste ikke på trær, og selv om jeg egentlig ville blitt snekker så var det ingen sjanse for det. men bakere var det mange av i Larvik, og de trengte læregutter.»

Prinsegata 12 Jensens Conditori ble etablert i 1925. Foto: Ulånt fra Per Schrøder Jensen

8 oktober 1925 startet historien til Jensens Conditori Foto: Ulånt fra Per Schrøder Jensen

Brannen i Prinsegata i 1939. Foto: Ulånt fra Per Schrøder Jensen

Bakeriet i Prinsegata ble etter brannen kondemnert og solgt til Ivar Smedsrud som bygde en ny forretningsgård der.Foto: Ulånt fra Per Schrøder Jensen

Jensen begynte i lære hos firma O. Ruud Bakeri og Konditori 19. mai 1921 og fikk svennebrev 4. juni 1925. Han begynte for seg selv i oktober samme år i sitt hjem i Prinsens gate 12, der han drev bakeri og konditori fram til brannen 28. februar 1939. Det var særdeles vanskelige tider den gang og umulig å få boliglån, så Jensen solgte tomta. I 1940 startet Jensen på nytt i leide lokaler i Kongens gate 23.

Jensen Conditori Foto: Bøkebloggen

 

Det nye Jensens Conditori som åpnet i Kongsgata 23 i februar 1940 Foto: Ulånt fra Per Schrøder Jensen

Christian sammen med sine to søstre Aida og Gunvor som jobbet i butikken. Foto: Ulånt fra Per Schrøder Jensen

Christian sammen med sine to søstre Aida og Gunvor som jobbet i butikken. Foto: Ulånt fra Per Schrøder Jensen

Familien Schrøder Jensen samlet i Håkonsgate 21 i 1953. Fra venstre Borghild, Odvar, Per og Christian. Foto: Ulånt fra Per Schrøder Jensen

Baker- og konditorforretningen ble 1. januar 1977 overdratt til sønnen Per Schrøder-Jensen.

Han var medlem av styret til Larvik og Omegns Baker- og Konditormesterlaug. Jensen var foran kommunevalget i 1955 nominert som kandidat på Larvik Høires liste, men ble ikke valgt inn.

Som takk for 25 års trofast medlemskap i Larvik Håndverkerforening ble han på årsmøtet 26. februar 1977 overrakt den såkalte «Veterannåla». Jensen ble på årsmøtet 12. mars 1977 valgt til æresmedlem av Larvik og Omegns Baker- og Konditormesterlaug.

Jensen var i 1917 ett av de opprinnelige medlemmene av Larvik Guttemusikkorps.

Han døde 22. september 1982, 77 år gammel.

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *