Denne uken har NRK vært på besøk i Larvik og intervjuet administrerende direktør Petter Falkgård Andersen i Fritzøe Eiendom AS om arbeidene som nå pågår på Fritzøe brygge. 

På vegne av Fritzøe Eiendom AS søker Norconsult AS 24 august 2022 om tillatelse til å utvide dagens molo utenfor Fritzøe brygge med en økning av høyden på dagens molo. Norconsult AS skriver blant annet dette i søknaden:

«Dagens molo som har en lengde på ca. 151 meter er for lav for å kunne stå imot stormflo. Det medfører at vann slår inn og renner inn i parkeringskjellere.»

«Moloen søkes derfor endret slik at den bedre skal kunne stå i mot høststormene. Den er prosjektert av bølgespesialister. Den vestre delen har i dag en topp kote på under 1,8 moh. Der økes den til +2,24 moh.»

«Midt på moloen er det i dag en høyde på kote 1,9 moh, som økes til kote 2,62 moh. Det er spesielt i midtpartiet at vann har flømmet inn mot gateløpet og ned i parkeringskjellere.» Les hele søknaden her. 

Larvik kommune ved rådgiver Endre Tanggaard godkjenner søknaden 8 september 2022 og skriver blant annet dette i vedtaket:

«Bestemmelser § 2-13 punkt 2 i kommunedelplan for Larvik by 2021-2033 har klare føringer for høydeplassering av byggverk i sjønære områder. Dette med tanke på ekstremvær som flom, stormflo, havstigning og bølgepåvirkning. Teknisk infrastruktur i bygningen skal ikke settes lavere enn en kotehøyde på 2,5 m eller den til enhver tid gjeldende høydereferanse fra NVE. Valg av lavere kotehøyde skal begrunnes av fagkyndig og dokumenteres.»

«Høyden på molen er i dag under 2,0 meter. Det er ute tvil behov for øke høyden og volumet på moloen for å sikre bygninger og infrastruktur.»

«Larvik kommune avd. byggesak har ingen flere merknader, tiltaket godkjennes med de vilkår som er satt i tillatelsen.» Les hele vedtaket her.  (Og alle vedlegg finner du her.)

Denne uken har NRK vært på besøk i Larvik og intervjuet administrerende direktør Petter Falkgård Andersen i Fritzøe Eiendom AS.

Du kan se hele innslaget fra NRK på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *