NRK har vært på besøk i Larvik og intervjuet politiker Tormod Knutsen som kan bli jokeren når kommunestyret neste uke skal stemme over forslaget fra administrasjon om innføring av eiendomsskatt.

Se hele innslaget her. 

I kommunestyremøte 14 desember 2022 skal politikerne avgjøre om det skal innføres eiendomsskatt i Larvik kommune fra og med 2023.

Forslaget ble lagt frem i formannskapet 30 november og under kan du lese deler av det:

I medhold av Eigedomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2023:

  1. Generell skattesats settes i 2023 til 1 promille, jft. esktl. §§ 11 og 13.
  2. Boliger og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på 750 000 kr, jfr. esktl. § 11.
    For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).

Grunnlag for taksering:

  1. Kommunedirektøren iverksetter arbeidet med taksering av øvrige eiendommer så raskt som mulig.
  2. Kommunestyret vedtar særlige vedtekter for eiendomsskatten. Kommunedirektøren legger fram en sak på hvordan vedtektene bør utformes i første møterunde 2023.
  3. Forslag til valg av sakkyndig nemd og klagenemd legges frem i første møterunde 2023.
  4. Fristen for utskriving av skatten er før 1. juli 2023.
  5. Eiendomsskatten betales i 2023 i 2 terminer. Fra 2024 betales eiendomsskatten i 4 terminer.
  6. Gjennomføring av innføring av eiendomsskatt og drift av innkreving legges frem som sak i første møteserie.

Les hele dokumentet på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *