Sportsredaktøren i Larvik Morgenavis, Hein Meidell Hansen, skrev følgende om Eide i nekrologen: «Lektor Eide var noe mer enn en vanlig formann for en forening. Han var Fram, og Fram var i ham.»

Aage Eide. Foto: Faksimile fra I.F. Fram 75 år 1894 ₋ 15.1 1969 (1969)

Aage Emil Eide (født 11. desember 1897 i Haugesund, død 22. oktober 1958 i Oslo) var lektor og idrettsadministrator. Han var medlem av Idrettsforeningen Fram. Foreldrene var kjøpmann Johannes Eide (1864–1920) og Martha, f. Midthjell (1863–1950). Faren var født i Haugesund, og moren var født i Nordfjord.

Eide giftet seg i 1927 med Petra Josefine (1899–1996) fra Vestvågøy i Lofoten. De bodde i den kommunale lærerboligen Greveveien 28A. Aage Eide kjøpte i 1952 tomta til Utsiktsveien 15 (nåværende Furuveien 4) og lot oppføre et hus der.

Furuveien 4 Foto: Bøkebloggen

Han tok artium på reallinjen ved Haugesund Katedralskole i 1919 og studerte deretter realfag ved Universitetet i Oslo. Eide tok pedagogisk eksamen i 1924 og matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen i 1930 med kjemi som hovedag. Han ble 1. august 1931 ansatt som adjunkt ved Hortens kommunale høiere almenskole og 1. august 1933 som lektor ved Larviks kommunale høiere almenskole. I en lengre periode etter frigjøringen hadde han stillingen som bestyrer ved Larviks kommunale handelsskole, hvor han også underviste.

Eide interesserte seg veldig for friidrett. I sine unge år var han et aktivt medlem av Haugesunds Idrettslag og oppnådde flere gode resultater.

Eide ble under generalforsamlingen til Frams eldres avdeling 2. desember 1935 valgt til sekretær. I 1936 var han – sammen med Knut Olsen og Knut Høien – medlem av en komité som arbeidet med administrasjonen av friidrettsgruppa. Østlands-Posten skrev i utgaven av 20. mai 1936 at gruppa i lektor Aage Eide hadde fått en drivende kraft, som ikke aktet bare å holde avdelingen ved like, men også å arbeide den fremover. Den hendøende interessen skulle vekkes til nytt liv. Under et møte i skøytegruppa samme år var Eide så overbevisende at 25 tegnet seg som medlemmer av friidrettsgruppa. Han ble senere valgt til dens formann. Mot slutten av 1930-årene begynte det å se lysere ut for denne idrettsgreinen i Fram mye på grunn av Eide.

Han ble valgt til formann for Idrettsforeningen Fram med akklamasjon under den felles generalforsamlingen på Kaffistova 21. januar 1941 – etter at styret var blitt ening om å foreslå ham som ny formann. Likeledes ble det vedtatt formelt å løse Eide fra stillingen som formann for friidrettsavdelingen. Dermed ble det han som fikk den ubehagelige oppgaven med å forholde seg til de tyske myndighetene og grunngi hvorfor aktiviteten forsvant helt fra høsten 1940.

Da freden kom i 1945, hadde Eide planene ferdige for gjenreisningen av anlegget. Dette arbeidet forfulgte han med stort pågangsmot såvel som administrator og som medlem av dugnadsgjengen. Eide jobbet i hoppbakkene, på banen samt tribunene, til sist også på det nye klubbhuset. Han fikk også i stand et inntektsbringende tivolisamarbeid med Larvik Turn & Idrettsforening. Eide var formann for Idrettsforeningen Fram til sin død i 1958.

Samme år ble han utnevnt til æresmedlem av Idrettsforeningen Fram.

Lie ble på årsmøtet 30. mars 1949 valgt til kasserer og sekretær i Larvik og Omegns Forsvarslag.

Han døde 22. oktober 1958, 60 år gammel.

 

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *