Rettssaken hvor John Markus Lervik hadde saksøkt Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementetet ble avsluttet 22 april 2022 etter tre dager i Larvik tingrett.

Dommen ble offentliggjort i mai 2022 og Regjeringsadvokaten vant over John Markus Lervik.

Det var Dagens Næringsliv som skrev blant annet dette om dommen:

«John Markus Lervik fikk ikke medhold i retten i at Statsforvalteren i Agder baserte seg på feil grunnlag i vedtaket som vil innebære riving av hytta. Lervik vil anke dommen.» 

«Det betyr at Lervik trolig må rive. Dommen er ikke rettskraftig.»

«– Det var et skuffende og noe overraskende resultat, og en anke fremstår som sannsynlig, sier Lerviks advokat Sam Harris i en kommentar til DN.»

«Dersom dommen ikke ankes, vil det være opp til kommunen å fatte vedtak hvor det pålegges retting og settes en frist for dette, ifølge Harris.»  Les hele saken i DN her.

Nå nærmer det seg rettssaken i Agder lagmannsrett hvor John Markus Lervik har anket saken mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementetet og det er satt av tre dager i Agder lagmannsrett rett med oppstart tirsdag 10 januar 2023 kl 0930 i Tønsberg tinghus, rettssal 2.

 

Parter i saken er også denne gangen : John Markus Lervik – Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Saken gjelder «Overprøving av forvaltningsvedtak» og Lerviks  advokat Sam Harris som møter advokat Siri Kristiansen  fra Regjeringsadvokaten.

Siri Kristiansen har vært ansatt hos Regjeringsadvokaten fra 2000 og har også vært medlem av Fagutvalget for arbeidsrett og tjenestemannsrett i Juristforbundet siden 2017.

Dommer i saken er lagdommer Mette Ackenhausen fra Larvik. Ackenhausen var dommerfullmektig i Larvik tingrett fra 2002 til 2004. Hun har så hatt egen advokat praksis i Larvik i 17 år fra 2004 til 2021. Ble så ansatt som lagdommer i Agder lagmannsrett i september 2021.

Grunneier på Lamøya er Høyre politiker og tidligere leder av Kontrollutvalget i Larvik kommune Gjert Gjertsen. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *