Denne saken ble først lagt frem for politikerne i formannskap og kommunestyret i november 2021.

I formannskapet 3 november 2021 ble følgende forslag lagt frem:

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å erverve eiendommen Torget 1 bestående av Gnr 3020 bnr 1547 og 2290 for kjøpesum inntil kr. 55 000 000,

Votering:
Kommunedirektørens innstilling ble votert over og vedtatt mot 3 stemmer. 3=FRP2,SP1

I kommunestyret 10 november 2021 ble følgende forslag lagt frem:

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å erverve eiendommen Torget 1 bestående av Gnr 3020 bnr 1547 og 2290 for kjøpesum inntil kr. 55 000 000,-

Votering:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering og vedtatt med 33 stemmer for og 8 stemmer mot.

8=FRP 6, V 1, SP1
33=AP 9, H 8, SP4, BL4, MDG 1, SV2, R 2, KRF 2, PU1

Les vedtakene fra møtene 3 og 10 november 2021 her, Torget 1 erverv nov 2021

Saken ble så på nytt lagt frem for politikerne i formannskap og kommunestyret i mai 2022.

I formannskapet 4 mai 2022 ble følgende forslag lagt frem:

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til enten å erverve selskapet VP Eiendom ASsom er eier av Torget 1 bestående av eiendommene 3020/1547 og 2290 eller å erverve eiendommen Torget 1, bestående av 3020/1547 og 2290 for en kjøpesum inntil kr. 75 000 000,-.
2. Fullmakten gis under forutsetning at følgene gjennomføres før eventuelt kjøp:

– Innhenting av profesjonell takstmann for gjennomgang av foretatt verdivurdering – Innhenting av tilstandsrapport på eiendommens bygningsmasse
– Innhenting av selskapsgjennomgang(due dilligence) av selskapet, VP Eiendom AS

3. Kjøpesummen dekkes gjennom låneopptak.

Kommunedirektørens innstilling ble tatt opp til votering og anbefalt vedtatt med 8 mot 5 stemmer.
5=FRP 2, MDG 1, BL1, SP1
8=AP 3, H 2, SP1, KRF 1, SV1

I kommunestyret 11 mai 2022 ble følgende forslag lagt frem:

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til enten å erverve selskapet VP Eiendom ASsom er eier av Torget 1 bestående av eiendommene 3020/1547 og 2290 eller å erverve eiendommen Torget 1, bestående av 3020/1547 og 2290 for en kjøpesum inntil kr. 75 000 000,-.
2. Fullmakten gis under forutsetning at følgene gjennomføres før eventuelt kjøp:

– Innhenting av profesjonell takstmann for gjennomgang av foretatt verdivurdering – Innhenting av tilstandsrapport på eiendommens bygningsmasse
– Innhenting av selskapsgjennomgang(due dilligence) av selskapet, VP Eiendom AS

3. Kjøpesummen dekkes gjennom låneopptak.

Kommunedirektørens innstilling ble tatt opp til votering og ble vedtatt med 36 mot 1 stemme. l=SP

Les vedtakene fra møtene 4 og 11 mai 2022 her, Torget 1 erverv mai 2022.

Larvik kommune har nå ervervet aksjene i selskapet Torget 1 Larvik AS og kjøpskontrakten ble undertegnet 5 desember av selgerne Dorthe Huse Lien /Gøril Huse og kjøper Larvik kommune / v ordfører Erik Bringedal.

Overtakelsen er avtalt til 12/1-2023.

Hvorfor var det så stor forskjell på verdivurderingene som ble gjort i 2019 og i 2021/ 2022?

Eiendommen ble av næringsmeglerfirmaet Q4 vurdert i februar 2019 til å ha en markedsverdi på kr. 41 000 000,-.

Eier av eiendommen foretok så en verdivurdering av eiendommen. Akershus eiendom, en annerkjent aktør innenfor næringseiendom, har vurdert eiendommen til å ha en forventet salgsverdi på mellom kr. 66,5-73,5 000 000,-.

Eiendommen ble så ervervet for kr. 70 000 000,-. i desember 2022. Les hele kjøpskontrakten her, Torget 1 kjøpekontrakt

Har Larvik kommune betalt 30 mill for mye for Torget 1?

Bygget er fra 1959 og hva vil det koste å renovere dette bygget til dagens standard? 100 mill ? 150 mill?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *