Det ligger i tiden at man kaller opp parker i Larvik etter profilerte kvinner.

Det er bra, men hvorfor har Høyre fått råde grunnen alene?

Hvor har det blitt av Larviks to eldste feministiske partier, Venstre og Arbeiderpartiet?

Jeg utfordrer Venstres gruppefører Magdalena Fransson Lindtvedt og Arbeiderpartiets gruppefører Elin Nyland om å følge opp i forkant av kvinnedagen 8. mars. De kan se igjennom den omfattende listen som ble trykt i Bøkebloggen. Her er det et par, tre tips. Parken ovenfor jernbanelinjen på Torstrand Torv kan kalles opp etter skøytepionéren Else Marie Karlsen. Elligers-parken på Langestrand kan kalles opp etter Dorothea Bache, født Elligers, og Rigmor Ottho, som kaltes Radioteatrets sjel. Ottho bodde blant annet i «Villa Solvang» (Fredriksvernsveien 16), som lå i nærheten.

Dorothea Cathrine Petronelle («Dorry») Bache (Født Dorothea Elligers 23. januar 1824 i Larvik, død 7. mai 1916 i Kristiania) var kunstmaler (portretter og interiører). Foreldre var skipsfører Carl Fredrik Elligers (1790–1846) og Charlotte, f. Schwingel (1795–1858). Familien bodde i en villa på Langestrand. (Nåværende Stavernsveien 15.)

Dorothea Bache giftet seg 9. juli 1855 med kjøpmann Olaus Bache (1821–1875). Han var født i Tønsberg, men bodde i Drammen. Paret flyttet dit. Sammen fikk de tre døtre.

Bache gikk på kunstakademiet i Düsseldorf og skal ha vært elev av Adolph Tidemand. Morgenbladet skrev i utgaven av 2. mai 1847 at det på Christiania Kunstforenings utstilling samme år fantes «et Par Studiehoveder efter Naturen, malede af vor Landsmandinde Jfr. Elligers i Laurvig under hendes Ophold i Düsseldorph.» Under navnet Elligers stilte hun i 1850 ut et portrett av Ole Bull i Ole Møhls bokhandel i Bergen og tok imot portrettbestillinger der. I 1850 deltok hun også på Kungliga Akademins utstilling i Stockholm med bildet En fattig kvinne.

Bache stilte en tid ut i Drammens nyetablerte kunstforening og hadde en tid frilodd der. Hun rykket inn flere annonser i Drammens Tidende, blant annet denne, der det stod: «Undertegnede modtager fra Mai 1858 Elever, saavel Eldre som Børn, i Tegning, Skrivning, Begyndelsesrunde i Engelsk og Tydsk, og vil forøvrigt paatage sig at portrætere i Olie og Blyant, afkopiere, fernisere og restaurere Oliemalerier.»

Bache er representert i Norsk Folkemuseum med et portrett.

Hun døde 7. mai 1916, 92 år gammel.

Morten Bakkeli.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *