Utbygger Båtveien AS har nå fremsatt et krav til Larvik kommune om dekning av kostnader til fjerning av forurensede masser ved havnen i Stavern.

Rammesøknad på prosjektet ble sendt inn 6 november 2019. Se hele søknaden her.  Og alle vedlegg her.

Prosjektet ble godkjent av Larvik kommune 20 januar 2020. I kommunens arkiv er vedtaket skjult for offentligheten. Se link til vedtaket her. 

Vi tok derfor kontakt med saksbehandler i Larvik kommune for å få tilgang. Etter godkjenning fra byggesaksjef fikk vi oversendt en sladdet versjon. Les vedtaket her, Båtveien Vedtak rammesøknad.

29 januar 2020 godkjenner også Larvik kommune «Tiltaksplan-opprydding av forurenset grunn – Båtveien – 5001/1014. Se hele godkjenningen her. 

Søknad om ferdigattest ble sendt Larvik kommune 27 april 2022. Se søknaden her.

Larvik kommune skriver ut ferdigattest samme dag, 27 april 2022. Se ferdigattest her. 

19 april 2021 mottok Larvik kommune en bekreftelse på hva som ble fjernet av forurensede masser. Se hele oversikten her. 

Nå viser det seg at utbygger Båtveien AS har fremsatt et krav til Larvik kommune om dekning av kostnader til fjerning av forurensede masser.

Kravet er fremsatt av advokatfirmaet Sand AS og er datert 4 oktober 2022.

Larvik kommune svarer opp Sand AS 1 november 2022 og skriver blant annet dette i svaret:

«Det vises til deres brev datert 04.10.22 der det fremsettes et krav på kroner 3 999 761 inklusiv merverdiavgift på vegne av deres klient Båtveien AS.»

«Som grunnlag for kravet anføres at Båtveien AS er utsatt for en forurensningsskade, i og med at de ved utbygging av eiendommen gnr. 5001 bnr. 1014 måtte behandle og bortkjøre forurensede masser som stammer fra drift av tidligere avfallsdeponi. Det er også anført at erstatningsplikt følger av naboloven § 9 jf. § 2.» Les hele utbyggingsavtalen her, Utbyggingsavtale Båtveien

«Larvik kommune kan basert på det ovenstående ikke se at kommunen har noe ansvar for kostnadene Båtveien AS har hatt ved å håndtere forurensede masser, som en del av utviklingen av eiendommen, og kravet må dermed avvises.» Les hele brevet fra Larvik kommune her, Svar fra LK.

Larvik kommune svarer opp advokaten hos  Sand AS på nytt i brev 15 desember 2022 og skriver blant annet dette:

«På bakgrunn av varselet er det vurdert som nødvendig å koble på kommuneadvokat kontoret i Larvik kommune. Det vil ikke la seg gjøre for dem å sette seg tilstrekkelig inn i saken til at det kan gjennomføres noe møte som forespurt om allerede i uke 52.»

«Vi foreslår derfor at det gjennomføres et møte i våre lokaler i uke 3. Mulige tidspunkter denne uken kunne være onsdag 18.01 klokken 13.00, eller torsdag 19.01 klokken 13.00.»Les hele brevet her, Varsel om søksmål

Vi har tatt en titt på regnskapet til Båtveien AS for året 2021. Dette var året hvor Båtveien Borettslag  overtok prosjektet. Salgsinntekter på ca 71.6 mill og et årsresultat på ca 9.7 mill. Utbytte til eierne ble 3 mill. Se hele regnskapet her. 

Det blir spennende å se fortsettelsen i denne saken. Havner saken i Vestfold tingrett i løpet av 2023?

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *