I forbindelse med den pågående rettssaken kan det være interessant å lese denne rapporten fra februar 2021.

Forvaltningsrevisjonen ble bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune. Bestillingen var denne:

«Kontrollutvalget ønsker en grundigere gjennomgang vedrørende kommunens tilsyn i hyttesaken til en av kommunens virksomhetsledere».

  1. I hvilken grad sikretLarvik kommune at reglene om habilitet var kjent og ble fulgt av lederne og ansatte i kommunen i den undersøkte perioden?
  2. Ble reglene om habilitet fulgt i arbeidet med mulig ulovlige byggetiltak på gbnr. 1030/1, fnr.40 – Lamøya 71 i den undersøkte perioden?
  3. I hvilken grad sikret kommunen at reglene om å vurdere og ev.følge opp tips om mulig ulovlige byggetiltak ble fulgt i den undersøkte perioden?
  4. Håndterte kommunen tips om mulig ulovlige byggetiltak på gbnr. 1030/1, fnr. 40 – Lamøya 71 i tråd med regelverk og kommunale retningslinjer i den undersøkte perioden?

Anbefalinger fra Vestfold og Telemark revisjon IKS til Larvik kommune var som følger:

  •  Kommunen bør vurdere tiltak som reduserer risikoen for tvil om ansattes habilitet i forhold til andre ansatte.
  • Eksempelvis ved at ansatte som arbeider med saker som involverer andre ansatte, dokumenterer sin habilitetsvurdering.
  • Kommunen bør utarbeide årsrapporter om tilsynsarbeidet som i større grad viser hvordan aktiviteten har vært i forhold til tilsynsstrategien.
  • Kommunen bør vurdere tiltak som sikrer at alle innkomne tips om mulig ulovlige byggetiltak blir vurdert og eventuelt fulgt opp.

Du kan lese hele rapporten «Kommunens håndtering av byggetiltak på en fritidseiendom» her, Rapport Lamøya 71

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *