Torsdag var siste dag i rettssaken med prosedyrer fra begge parter.

Bøkebloggen fulgte siste dag i retten via videolink.

Torsdag 12. januar

09.00-1050: Prosedyre ankende
11.00-12.00: Prosedyre ankemotpart
12.00-12.40: Lunsj
12.40-13.30: Prosedyre ankemotpart (forts.)
13.30-14.00: Replikk, duplikk, sakskostnader

Prosedyre saksøker fremført av advokat Sam E. Harris .

John Markus Lervik og advokat Sam Harris på plass i Agder lagmannsrett. Foto: Bøkebloggen

Advokat Harris holdt sin sluttprosedyre før lunsj.

Følgende påstand ble lagt frem av advokat Sam E. Harris:
  1. (1)  Vedtak fattet av Statsforvalteren i Agder datert 21. mai 2021, er ugyldig.
  2. (2)  John Markus Lervik tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.

Prosedyre saksøkte fremført av advokat Siri Kristiansen fra Regjeringsadvokaten.

Regjeringsadvokat Siri Kristiansen Foto: Bøkebloggen

Advokat Kristiansen holdt sin sluttprosedyre etter lunsj

Følgende påstand ble lagt frem av advokat Kristiansen fra Regjeringsadvokaten:

  1. Anken forkastes.

  2. Staten v/ Kommunal- og distriktsdepartementet tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.

Advokat Kristiansen bemerket tilslutt advokat Harris sitt timeforbruk som nesten hadde doblet seg fra saken var i tingretten.

Retten ble hevet ca 1430 og dommer meddelte at dom i saken vil falle innen 4  uker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *